"Warszawa jest centrum biznesowym i chcielibyśmy, żeby tutaj tworzonych było najwięcej miejsc pracy. Podpisaliśmy porozumienie z firmami rodzinnymi, a teraz ze związkiem pracodawców, ponieważ chcemy łączyć naukę z jej zastosowaniem w praktyce. Chcemy, żeby połączenie pracodawców i samorządu było bardzo ważne dla ludzi, którzy chcą związać swoją karierę z Warszawą" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Podkreśliła, że dla miasta ważny jest rozwój naukowy i technologiczny oraz pośredniczenie między środowiskami naukowymi i biznesowymi. "Ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, przeznaczamy nasze grunty, po to, aby centra naukowe mogły się rozwijać" - dodała Gronkiewicz-Waltz.

Z kolei Malinowski zaznaczył, że Pracodawcy RP są zainteresowani współpracą nad kształtowaniem kierunków strategicznych rozwoju miasta, kwestiami innowacji i nowych technologii oraz "bardzo poważnym udziałem, jeżeli chodzi o Kartę Warszawiaka".

Gronkiewicz-Waltz przekonywała ponadto, że miasto wspiera przedsiębiorców, którzy startują z własnym biznesem, m.in. poprzez przekazywanie środków unijnych.

"Trzy tysiące tych przedsiębiorców, którzy rozpoczynali swoją pracę dotychczas otrzymało w sumie ponad 50 mln zł wsparcia ze strony miasta" - dodała prezydent stolicy.

List intencyjny, wyjaśnia stołeczny ratusz, jest początkiem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć miasta i pracodawców w kilku obszarach.

Wykorzystanie potencjału akademickiego miałoby polegać na tworzeniu sieci współpracy środowisk gospodarczych i akademickich służących rozwojowi i promocji "potencjału intelektualnego". Pracodawcy RP mieliby wspierać komercjalizację badań naukowych.

Miasto i pracodawcy chcieliby upowszechnienia idei inteligentnych miast, w których projekty technologiczne podnosiłyby jakość życia mieszkańców i sprzyjały powstawaniu nowych miejsc pracy. Podkreślono także chęć wsparcia dla powstawania nowych firm, w tym dla inicjatyw start-up.

"Promowanie wśród członków Pracodawców RP idei Karty Warszawiaka jako nośnika oferującego usługi i produkty komplementarne do usług publicznych" - to kolejny postulat listu intencyjnego.

Przedstawiciele miasta i Pracodawców RP chcą także utworzenia stałego "forum wymiany poglądów i dialogu gospodarczego". Ponadto pracodawcy mają pomagać w promocji gospodarczej metropolii warszawskiej m.in. na międzynarodowych targach.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają się na swojej stronie internetowej jako najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. "Działamy od 1989 roku, reprezentujemy 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne" - napisano na witrynie internetowej. (PAP)