Miasto z Klimatem – kolejna edycja i szansa na wsparcie dla samorządów miejskich

Samorząd terytorialny Środowisko

Działania miast, które zgłoszą swój udział w programie, będą poddane analizie. Jej celem będzie zmierzenie efektów wdrażania polityki ekologicznej i klimatycznej. Wyróżnieni otrzymają tytuł Miasta z Klimatem, doradztwo strategiczne i przygotowanie do finansowania inwestycji w ramach nowej perspektywy UE, środków z KPO oraz z programów NFOŚiGW.

19.04.2021

NIK: Wiele nieprawidłowości w nadzorze starostów nad gospodarką leśną

Samorząd terytorialny

Zaledwie jedna trzecia skontrolowanych przez NIK starostw posiadała dokumentację urządzeniową dla nadzorowanych lasów, co utrudniało lub nawet uniemożliwiało prawidłowe sprawowanie nadzoru. Starostwa nie przywiązywały odpowiedniej wagi do ochrony przeciwpożarowej lasów, a procesowi pozyskania drewna towarzyszyły liczne nieprawidłowości

19.04.2021

Korupcja dożywotnio pozbawi publicznych stanowisk i pieniędzy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna Wybory

Do gry wraca projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Zgodnie z nim osoby skazane za korupcję nie będą mogły być zatrudniane w instytucjach państwowych i samorządowych, a także spółkach z udziałem Skarbu Państwa i samorządu. Zostaną też pozbawione prawa startowania w wyborach. Projekt ma być wniesiony do Sejmu w tym tygodniu jako poselski, a Prawo.pl ustaliło, że PiS go poprze.

19.04.2021

Izdebski: Nie ma ucieczki od tego, by dane były dostępne w internecie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO Prawo unijne

Coraz więcej osób i organizacji domaga się, żeby publiczne dane były dostępne w sieci. Więc to nie ustawa ani program, ale przede wszystkim życie zmusiło urzędy do tego, żeby coraz więcej danych publikowały w sposób otwarty - mówi Krzysztof Izdebski, prawnik, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji ePaństwo.

17.04.2021

Gowin: Rozwiązania Krajowego Planu Odbudowy kluczowe dla rozwoju samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Podczas spotkania przedstawicieli resortu rozwoju z samorządowcami w sprawie KPO, samorządowcy zgłosili swoje postulaty dotyczące fazy negocjacji, a także wdrażania programu. - Już dzisiaj zastanawiamy się, w jaki sposób powinniśmy je wdrażać w obszarach, za które odpowiada nasz resort – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

16.04.2021

Samorządowe punkty szczepień gotowe, ale rząd hamuje ich uruchamianie

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Koronawirus

Samorządowcy, którzy w błyskawicznym tempie przygotowali dodatkowe punkty szczepień, narzekają że nie mogą ich uruchamiać. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień przekonuje, że cały czas problemem jest zbyt mała dostępność szczepionek. Twierdzi, że jak tylko producenci zwiększą dostawy, to zostaną uruchomione dodatkowe punkty.

16.04.2021

NIK: Realizacja zamówień centralnych i wspólnych do poprawy

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

NIK sprawdziła, czy zamówienia centralne i wspólne w wybranych jednostkach administracji rządowej i samorządowej realizowane są prawidłowo i efektywnie. Okazuje się, że takie zakupy nie zawsze są korzystne, bo instytucje kierują się przekonaniem o opłacalności scentralizowanych zamówień ze względu na dużą skalę prowadzonych i nie dokonują oceny ich efektywności na bieżąco.

16.04.2021

WSA: Wiaty przystankowej nie ma, ale opłata wcale nie jest mniejsza

Samorząd terytorialny Transport

Gmina może ustalić maksymalną opłatę za korzystanie przez przewoźnika z przystanku komunikacyjnego. Nie oznacza to jednak dowolności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Konieczna jest bowiem uprzednia analiza, czy opłata będzie uwzględniać niedyskryminujące zasady.

16.04.2021

Dane prawie jak okno – należy je otwierać, ale trzeba wiedzieć jak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Prawo unijne

Nieubłaganie zbliża się termin wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących otwierania danych publicznych, tymczasem nie do końca wiadomo, na czym ma to polegać. Część urzędów podchodzi do sprawy bez przekonania - wątpliwości budzą licencje, bezpieczeństwo i prywatność osób oraz sposób udostępnienia danych. Tymczasem ta regulacja nie koliduje z zasadami ochrony danych osobowych.

16.04.2021

Ruszyły pilotaże programu Czyste Powietrze dla budynków wielolokalowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Wsparcie na wymianę nieekologicznych pieców, tzw. kopciuchów, w budynkach wielorodzinnych, na razie tylko pilotażowo, zostało wprowadzone w Pszczynie na Śląsku i w Zachodniopomorskiem. O dotacje mogą wnioskować właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

15.04.2021

Zgłoszenia do konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 tylko do 16 kwietnia

Samorząd terytorialny

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021 jest kierowany do gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. Przykładowe działania to becikowe z własnego budżetu, ulgi w opłatach dla rodzin z dziećmi lub wspieranie rozwoju mieszkalnictwa dla rodzin. Tytuł będzie przyznawany w pięciu kategoriach gmin.

15.04.2021

Profil zaufany potwierdzimy przez wideoweryfikację – zmiana przy okazji?

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Metoda sprawdzania tożsamości osoby fizycznej w trybie wideoidentyfikacji ma być stosowana jako jeszcze jeden sposób potwierdzania profilu zaufanego. Obecnie służy przy wydaniu tymczasowego profilu zaufanego, wprowadzonego w pandemii. Według ekspertów to sposób przydatny, ale wymaga specjalnych umiejętności i sprzętu. I przedyskutowania, także z samorządami.

15.04.2021

Kasacja wojewody do NSA - uchwała krajobrazowa Warszawy z przekroczeniem kompetencji

Samorząd terytorialny Środowisko

Wojewoda mazowiecki zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie stołecznej uchwały krajobrazowej. Wnosi o jego uchylenie i odrzucenie skargi miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze. Władze stolicy podkreślają, że wstrzymuje to dalsze procedowanie uchwały i powoduje pytania o cel i motywy działań wojewody.

13.04.2021

Samorządy nieufne wobec projektu KPO, opiniować chcą ostateczną wersję

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Koronawirus

Dokument, który ma być opiniowany, powinien być pełny – uważają samorządowcy i czekają, aż rząd przedłoży im kompleksową wersję projektu Krajowego Planu Odbudowy. Do tego czasu odmawiają udzielenia opinii. Brak zaufania tłumaczą dużą wagą dokumentu, wspominają też o wcześniejszych nieporozumieniach na linii rząd-samorząd przy podziale środków na inwestycje lokalne.

13.04.2021

Za rok 5-pojemnikowa segregacja śmieci wkroczy do wszystkich gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Termin, w którym wszystkie gminy mają obowiązek wymienić pojemniki odpadowe na dostosowane do nowego systemu, we właściwych kolorach, upłynie 30 czerwca 2022 roku. Nowe pojemniki mają być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Czyli z podziałem na frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.

12.04.2021

Zgłoszenie zgonu online jest potrzebne - bez papieru i pośrednika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Urzędnicy z urzędów stanu cywilnego większych miast są na ogół sceptyczni co do umożliwienia rejestracji zgonu poza miejscem zdarzenia, bo odmiejscowienie innych spraw już obciążyło duże urzędy. Zgadzają się jednak, że zgłoszenie zgonu przez internet, bez wizyty osoby zgłaszającej w urzędzie, byłoby zasadne i korzystne dla obu stron.

10.04.2021

Spółdzielnie mieszkaniowe wygrywają spory o opłaty za deszczówkę

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Spółdzielnie mieszkaniowe kwestionują obciążanie ich opłatą za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, po wejściu w życie przepisów Prawa wodnego w 2017 roku. Na przykład Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” Zarząd Dróg Miejskich musi zwrócić ponad 3 mln zł. Wyłączenie z definicji "ścieków" wód opadowych i roztopowych nadal rodzi spory.

10.04.2021

Samorządowe punkty szczepień ruszą 20 kwietnia pilotażowo, są wokół nich nieporozumienia

Samorząd terytorialny Koronawirus

W przyszłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawi aktualną, uzupełnioną o organizowane przez samorządy mapę punktów szczepień powszechnych. Samorządowcy są rozczarowani, że przygotowane przez nich punkty nie rozpoczną szczepień w najbliższym czasie, bo rząd zmienił wcześniejsze ustalenia. Pełnomocnik rządu ds. szczepień ma nadzieję, że wszystkie punkty ruszą w maju.

09.04.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski