Koszt realizowanego projektu, jak poinformował naczelnik wydziału geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu Wojciech Jeszka, to ponad 1,5 mln zł, z czego 85 proc. dofinansuje Unia Europejska jeszcze ze "starej" perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

"W wyniku budowy węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej powstanie system, który umożliwi wszystkim jednostkom miejskim i spółkom gminnym dostęp do najważniejszych informacji dotyczących miasta. Całe miasto, jak i konkretne obszary - dzielnice, kwartały, czy ulice - będzie można analizować pod wieloma kątami, w tym gęstości zaludnienia, bezrobocia oraz pod względem struktury własnościowej" - powiedział Jeszka.

Dodał, że system ułatwi też zarządzanie miejską przestrzenią. "Umożliwiał będzie tworzenie różnych scenariuszy zagospodarowania terenu i studiowania wpływu podejmowanych decyzji na planowanie przestrzenne. Scenariusze będą przechowywane w bazie danych i udostępniane również na zewnątrz - instytucjom czy firmom - ale w ograniczonym zakresie" - poinformował Jeszka.

Dla sprawnej analizy skutków projektowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego istotna jest również - w przypadku Bytomia - ocena skutków eksploatacji górniczej na terenie całego miasta.

"Osiadanie terenu jest typowym zjawiskiem dla obszarów objętych eksploatacją górniczą. Przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani inwestowaniem w naszym mieście, będą chcieli wiedzieć nie tylko, do kogo należy dany teren, ale także czy będzie podlegał wpływom tej eksploatacji. Odpowiedzi na ich pytania umożliwi powstający właśnie system, który będzie zawierał informacje o rzeczywistych skutkach eksploatacji w porównaniu z dostępnymi prognozami" - wskazał naczelnik wydziału geodezji.

Zakres danych, jakie będzie zawierał system Infrastruktury Informacji Przestrzennej, będzie obejmował m.in. geodezję i kartografię, gospodarkę nieruchomościami, zarządzanie przestrzenne i budownictwo, transport, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, edukację, sport, turystykę i promocję powiatu.

Z systemu informacji przestrzennej będą mogli korzystać pracownicy miejskich jednostek i spółek gminnych, jak również służby mundurowe, przedsiębiorcy i mieszkańcy. "Przeciętny bytomianin łatwiej i szybciej uzyska potrzebne dokumenty i zaświadczenia. Ponadto system będzie zintegrowany z dwoma kanałami płatności, które umożliwią uiszczenie opłaty poprzez bankowość internetową lub za pośrednictwem płatności SMS" – poinformował Jeszka.

O dofinansowaniu szeregu projektów unijnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) zdecydował w ostatnich dniach marca Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego. W dziale Rozwój elektronicznych usług publicznych do dofinansowania z listy rezerwowej - oprócz projektu bytomskiego - wybrano też m.in. budowę elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w gminie Ślemień.(PAP)