Usługi pocztowe w gminie

Samorząd terytorialny

W 2008 r. Gmina zawarła umowę cywilno-prawną na czas nieokreślony z Pocztą Polską. W 2009 r. kwota na usługi pocztowe przekroczy niedługo 14000 euro.

09.12.2009

Marszałek czy starosta?

Samorząd terytorialny

Zakład produkujący elementy meblowe złożył w starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadw wraz z odzyskiem oraz na emisję gazw i pyłw do powietrza.

08.12.2009

Cena nieruchomości a koszty wyceny i podziału

Samorząd terytorialny

Czy w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz w ogłoszeniu o przetargu cena nieruchomości powinna zawierać koszty wyceny i podziału?

03.12.2009

Prace renowacyjne figur przydrożnych

Samorząd terytorialny

Czy z środkw własnych gminy można dokonać naprawy ogrodzenia czy innych prac renowacyjnych figur przydrożnych?

01.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski