Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny

Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu wynagradzania do wytycznych rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki?

04.05.2010

Dochody uzyskane z opłat za prowadzone kursy

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw uzyskanych z opłat za prowadzone kursy w wysokości większej niż wynikałoby to z kosztw prowadzonych...

30.04.2010

Gmina wyda decyzję sama dla siebie?

Samorząd terytorialny

Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki zabudowy, może sama rozstrzygać we własnej sprawie?

30.04.2010

Ślubowanie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3 miesięcznej przerwie powinien złożyć ślubowanie?

28.04.2010

Rozbudowa monitoringu szkolnego

Samorząd terytorialny

Czy szkoła może dokonać rozbudowy monitoringu finansując wydatki z rachunku dochodw własnych?

27.04.2010