Ustanowienie służebności przejazdu

Samorząd terytorialny

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnej, wjt może zapewnić dojazd do niej, poprzez ustanowienie służebności przejazdu przez działkę sąsiednią?

07.05.2010