Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny

Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu wynagradzania do wytycznych rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki?

04.05.2010

Dochody uzyskane z opłat za prowadzone kursy

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw uzyskanych z opłat za prowadzone kursy w wysokości większej niż wynikałoby to z kosztw prowadzonych...

30.04.2010

Gmina wyda decyzję sama dla siebie?

Samorząd terytorialny

Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki zabudowy, może sama rozstrzygać we własnej sprawie?

30.04.2010

Ślubowanie pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3 miesięcznej przerwie powinien złożyć ślubowanie?

28.04.2010

Subwencja oświatowa za miesiące: lipiec i sierpień

Samorząd terytorialny

Czy j.s.t. (gmina) może nie przekazać stowarzyszeniu oświatowemu, ktre prowadzi szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej, subwencji oświatowej za miesiące: lipiec i sierpień, przypadającej na...

27.04.2010

Rozbudowa monitoringu szkolnego

Samorząd terytorialny

Czy szkoła może dokonać rozbudowy monitoringu finansując wydatki z rachunku dochodw własnych?

27.04.2010

Granice odpowiedzialności materialnej

Samorząd terytorialny

Jakie są granice odpowiedzialności materialnej urzędnikw i pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostce samorządowej?

26.04.2010

Rejestr pomników przyrody

Samorząd terytorialny

Jaki organ jest zobowiązany do prowadzenia rejestru pomnikw przyrody?

26.04.2010

Rozwiązanie klasy sportowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może rozwiązać klasy sportowe w trakcie cyklu nauczania w gimnazjum i szkole podstawowej z końcem roku szkolnego?

23.04.2010

Włączenie przedszkola do zespołu szkół

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego chce prowadzone przez siebie publiczne przedszkole włączyć do istniejącego, także prowadzonego przez siebie zespołu szkł (szkoła podstawowa i gimnazjum) tworząc...

21.04.2010

Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny

Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?

21.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski