Rejestr pomników przyrody

Samorząd terytorialny

Jaki organ jest zobowiązany do prowadzenia rejestru pomnikw przyrody?

26.04.2010

Granice odpowiedzialności materialnej

Samorząd terytorialny

Jakie są granice odpowiedzialności materialnej urzędnikw i pracownikw zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostce samorządowej?

26.04.2010

Rozwiązanie klasy sportowej

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący może rozwiązać klasy sportowe w trakcie cyklu nauczania w gimnazjum i szkole podstawowej z końcem roku szkolnego?

23.04.2010

Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny

Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?

21.04.2010

Włączenie przedszkola do zespołu szkół

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego chce prowadzone przez siebie publiczne przedszkole włączyć do istniejącego, także prowadzonego przez siebie zespołu szkł (szkoła podstawowa i gimnazjum) tworząc...

21.04.2010

Ewidencja wytwarzanych odpadów

Samorząd terytorialny

Czy jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana prowadzić ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadw?

16.04.2010

Obowiązek odśnieżenia dachu

Samorząd terytorialny

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachu w przypadku wynajęcia całej nieruchomości, w tym budynkw magazynowych?

15.04.2010

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

Brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w oparciu o tak przeprowadzone...

15.04.2010

Zmiana oceny rocznej ucznia

Samorząd terytorialny

Pod koniec2008 r. do szkoły wpłynął wniosek rodzica o zmianę oceny rocznej dla ucznia. Dyrektor nie odpowiedział na pismo i prawdopodobnie stwierdził, że ocena została ustalona zgodnie z prawem....

14.04.2010

Okres zastępstwa jako staż na stanowisku urzędniczym

Samorząd terytorialny

Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

13.04.2010