Upoważnienie
 
do przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 
Upoważniam p. ………………………………….. inspektora w Wydziale ………..……..
(imię i nazwisko pracownika)                                                                (nazwa wydziału)
Urzędu Gminy ………………. oraz p. ………………………………….. podinspektora w
                                                                       (imię i nazwisko pracownika)
Wydziale …………………….. Urzędu Gminy …………..…… do:
                        (nazwa wydziału)
1)     przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie ……………….. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ……..;
2)     weryfikacji dokonanych zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1 pod względem formalnym;
3)     sporządzenia wykazu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Wójt Gminy ……….
………………………

 Do pobrania:

Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy.doc

Upoważnienie dla pracownika urzędu gminy.pdf

 
 

Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)