Nabór na urzędnika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy przed upływem 6 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru na urzędnika samorządowego, gdy została konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, można...

06.04.2010

Zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia

Samorząd terytorialny

Jak należy zaksięgować zwrot w roku następnym niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez pracownika w jednostce urzędu gminy posiadającej wsplny rachunek bankowy z organem?

01.04.2010

Forma finansowania ochrony środowiska

Samorząd terytorialny

Jaką formę należy przyjąć przy finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektrych innych...

01.04.2010

Żądanie kopii mapy katastralnej

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wjt może żądać kopii mapy katastralnej w skali 1:1000, gdy dla terenu nie ma założonej mapy zasadniczej? (trzykrotna...

31.03.2010

Zwolnienie z opłaty za wycięcie drzew

Samorząd terytorialny

Czy wdając zezwolenie na wycięcie drzew można zwolnić z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody?

30.03.2010

Decyzja wojewody nakazująca postępowanie niezgodne z prawem

Samorząd terytorialny

Czy starosta winien bezwzględnie stosować się do zaleceń decyzji wojewody wydanej w trybie odwoławczym, jeśli ewidentnie wojewoda nakazał staroście postąpić niezgodnie z obowiązującymi przepisami?

26.03.2010

Komercyjna działalność stołówki szkolnej

Samorząd terytorialny

Jesteśmy szkołą gminną. Posiadamy stołwkę szkolną. W okresie letnim rżne instytucje są zainteresowane ofertą naszej szkoły jako bazy noclegowej z wyżywieniem.

26.03.2010

Ewidencja i księgowanie otrzymywanych dotacji

Samorząd terytorialny

Czy do ewidencji i księgowania otrzymywanych dotacji oraz ewidencji umorzenia środkw trwałych oraz ich amortyzacji w ujęciu kosztowym, samorządowa instytucja kultury może stosować art. 41 ust. 1 i...

25.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski