Protokół
spisany w dniu …….. 2010 r.
z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
            Losowanie rozpoczęło się w dniu ……… 2010 r. o godz. ….. .
Losowanie przeprowadził – upoważniony przez Wójta Gminy ……, Sekretarz Gminy …………………… p. ………………………………. . Upoważnienie stanowi załącznik do protokołu.
            Informację o losowaniu podano do publicznej wiadomości w dniu ………. 2010 r. poprzez wywieszenie Informacji w siedzibie Urzędu Gminy ………… przy ul. ………… nr …, na stronach internetowych www.bip.........pl. Treść informacji stanowi załącznik do protokołu.
            Prowadzący losowanie poinformował, że zgodnie z podaną do publicznej wiadomości informacją w Gminie ………… należy dokonać losowania po 8 osób do następujących obwodowych komisji wyborczych:
1)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   1            - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
2)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   3            - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
3)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   4            - spośród 12 zgłoszonych kandydatów,
4)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   7            - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
5)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   8            - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
6)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr   9            - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
7)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10            - spośród 9 zgłoszonych kandydatów,
8)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11            - spośród 10 zgłoszonych kandydatów,
9)     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14            - spośród 10 zgłoszonych kandydatów.
 
 
Przebieg losowania
 
1.      Losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie ……… spośród 9 kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.
Poszczególnych kandydatów oznaczono kolejnymi numerami wg pozycji umieszczenia w wykazie kandydatów, które zostały odczytane przez protokolanta.
Numery oznaczające poszczególnych kandydatów umieszczono w jednakowych kopertach. Po wymieszaniu losowano kolejno numery, którymi były oznaczone, odczytywane po wylosowaniu następujące nazwiska:

1)      kandydata oznaczonego nr 7, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
2)      kandydata oznaczonego nr 9, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
3)      kandydata oznaczonego nr 1, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
4)      kandydata oznaczonego nr 5, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
5)      kandydata oznaczonego nr 3, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
6)      kandydata oznaczonego nr 4, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
7)      kandydata oznaczonego nr 6, p. ……………………………………………..;
(imię i nazwisko)
8)      kandydata oznaczonego nr 8, p. ……………………………………………..
(imię i nazwisko)
 
2.      Losowanie 8 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gminie ……… spośród 10 kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub …… itd. itd.
 
Losowanie zakończono w dniu ….. 2010 r. o godz. …..
 
Osoba upoważniona do przeprowadzenia losowania
Sekretarz Gminy …………
……………………………
Do pobrania:
Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych.doc
Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)
Procedury wyborcze w gminie – zwołanie i ukonstytuowanie obwodowych komisji wyborczych(cz. 3)