Zarządzenie Nr ../../10
Wójta Gminy ………
 z dnia ……….. 2010 r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847; z 2005 r. Dz. U. Nr 166, poz. 1395)zarządza się, co następuje:
 
            § 1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w ………………..  – …………………………………… .
(imię i nazwisko)
            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy ………….
                                                                                                           …………..………………………..Do pobrania:
                                                                                             
Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.doc
Zarządzenie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.pdf


Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)
Procedury wyborcze w gminie – zwołanie i ukonstytuowanie obwodowych komisji wyborczych(cz. 3)