Pani/Pan
..........................................................
ul. .....................................................
……………………………………..
 
Nasz znak: …/0010-../10                                                       Data: .. czerwca 2010 r.
Dotyczy: pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej.
 
            Informuję, że Zarządzeniem Nr …/10 Wójta Gminy …… (burmistrza, prezydenta miasta) z dnia .. czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych została Pani powołana/został Pan powołany w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .. w …, adres lokalu wyborczego ……………………., ul. …..….. nr ... w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 
            W związku z powyższym zapraszam na pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w dniu … czerwca 2010 r. o godz. … – sala konferencyjna Urzędu Gminy …., ul. ….
Przewidywany porządek posiedzenia:
1.  Zapoznanie z wybranymi przepisami ustawy z ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.
2.  Powołanie przewodniczącego komisji.
3.  Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
4.  Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
5.  Ustalenie sposobu podania informacji o składzie komisji w lokalu wyborczym komisji.
6.  Sprawy różne.
Przewidywany czas trwania spotkania – ok. .. godzin. Obecność obowiązkowa.
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy będzie wydawane na prośbę zainteresowanego.
Proszę o zabranie dokumentu tożsamości.
Proszę o telefoniczne lub osobiste potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia oraz udziału w posiedzeniu komisji w terminie do dnia ………. 2010 r. (tel. ………..).
 

Do pobrania:

Przykład zawiadomienia o I posiedzeniu obwodowej komisji wyborczej.doc
Przykład zawiadomienia o I posiedzeniu obwodowej komisji wyborczej.pdf

Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 3)