WSA: To rada, nie burmistrz powołuje radę kobiet

Samorząd terytorialny

Organ wykonawczy gminy nie ma jakiejkolwiek kompetencji do powołania rady kobiet o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Takie upoważnienie ma wyłącznie rada gminy – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który podzielił stanowisko wojewody w sprawie zarządzenia burmistrza Iławy.

02.12.2019

WSA: Uchylający się od alimentów ojciec nie dostanie zasiłku rodzinnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Ojciec, który nie mieszka z dzieckiem i uchyla się od płacenia zasądzonych przez sąd świadczeń alimentacyjnych nie może zostać automatycznie uznany za osobę uprawnioną do zasiłku rodzinnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że w takiej sytuacji rodzic nie tworzy z członkami rodziny wspólnoty dochodowej.

30.11.2019

WSA: Wahania wartości gruntów bez wpływu na pozwolenie budowlane

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor chciał wybudować wieżę telekomunikacyjną, co spotkało się ze sprzeciwem sąsiadów, którzy wskazywali, że planowane przedsięwzięcie wpłynie na spadek cen gruntów na tym terenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku jednak uznał, że wahania wartości nieruchomości nie warunkują udzielenia pozwolenia na budowę.

28.11.2019

TK: Samorząd województwa nie musi pokrywać strat szpitali

Opieka zdrowotna

Trybunał Konstytucyjny przyznał w ogłoszonym w środę wyroku, że przepisy ustawy o działalności leczniczej naruszają Konstytucję, przerzucając obowiązek państwa na samorząd regionalny. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej to zadanie zlecone samorządom i powinno być pokryte środkami z budżetu centralnego - stwierdził TK.

20.11.2019

NSA: Budowanie w Bieszczadach rodzi dodatkowe utrudnienia

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Negatywny dla inwestora wyrok i konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przez skarżącego nie oznacza, że nie będzie on mógł wybudować domu letniskowego na kupionej działce w obrębie Natura 2000 - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

19.11.2019

WSA: Prezydent nie może zakazać występów cyrku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta nie ma kompetencji do zakazywania organizowania na terenach należących do miasta objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. WSA uznał, że była to decyzja dotycząca ochrony zwierząt, a nie zarządzania terenami.

18.11.2019

WSA: Nie można rozszerzać kręgu spraw do tajnego głosowania

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może w drodze własnych norm statutowych rozszerzać kręgu spraw poddanych procedurze tajnego głosowania podczas posiedzeń. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje jedynie ustawodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

15.11.2019

Nie będzie przeliczania głosów z powodu błędnego logo

Wybory

Sąd Najwyższy stwierdził, że protest pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni dotyczący wyborów do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 2 z powodu umieszczenia na karcie do głosowania niewłaściwego symbolu graficznego jest niezasadny.

13.11.2019

NSA: Dla nabycia obywatelstwa polskiego nie trzeba być dzieckiem z prawego łoża

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Minister spraw wewnętrznych poddał w wątpliwość status ojca przy potwierdzeniu obywatelstwa dziecka. Żądanie potwierdzenia ojcostwa i dowodu, że dziewczynka urodziła się w legalnym związku było nieuprawnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił postanowienia dwóch organów.

13.11.2019

SA: Rowerzysta wjechał w dziurę na jezdni - winny zarządzający drogą

Samorząd terytorialny

Jadąc rowerem, powódka wpadła w dziurę na jezdni i doznała rozległego uszczerbku na zdrowiu. Jako zadośćuczynienia za krzywdę zażądała od miasta oraz spółki zapewniającej utrzymanie dróg miejskich 150 tysięcy złotych. W sprawie sporne były dwie kwestie: solidarna odpowiedzialność obu podmiotów oraz przyczynienie się powódki do wypadku.

11.11.2019

WSA: Starosta nie jest w zwłoce, gdy strony wnoszą o przedłużenie terminów

Samorząd terytorialny

Skarżący nie mieli racji, twierdząc, że organ administracyjny działał w ich sprawie bezczynnie i przewlekle. Działania starosty były bowiem terminowe i zasadne, a postępowanie administracyjne toczyło się efektywnie. To z uwagi na wnioski stron sprawa nie mogła się wcześniej zakończyć – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

08.11.2019

SN: Protest wyborczy - zasadny, ale bez wpływu na wynik wyborów

Protest wyborczy złożony przez kandydata Koalicji Obywatelskiej startującego do Sejmu RP w jednej z obwodowych komisji w Szczebrzeszynie, Sąd Najwyższy uznał za zasadny. Jednak stwierdzone naruszenia w liczeniu głosów nie wpływają na wynik wyborów. Jest to pierwszy wśród 274 protest uznany za zasadny.

07.11.2019

SN: Nie będzie przeliczania głosów w Grudziądzu i Gnieźnie

Wybory

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym pozostawił w środę bez dalszego biegu kolejne dwa protesty wyborcze złożone przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Kwestionowały one ważność wyborów do Senatu w okręgach wyborczych nr 12 i nr 92.

30.10.2019

WSA: Wydanie nowego prawa jazdy nie jest okazją do ograniczenia uprawnień

Administracja publiczna

Kierowca zdobył uprawnienia do kierowania motocyklem. Organ wydał nowy dokument, ale przy okazji pozbawił go bezterminowego uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi. WSA w Krakowie wskazał, że nowo wydany dokument powinien, poza uzasadnioną zmianą, jedynie powtarzać zapisy zawarte w poprzednim prawie jazdy.

26.10.2019

WSA: Problemy kadrowe urzędu nie są usprawiedliwieniem dla bezczynności

Administracja publiczna

Sprawa dotyczyła zezwolenia na pobyt czasowy. Organ nie podjął żadnej czynności przez 16 miesięcy od wszczęcia postępowania. Tłumaczył się, że w urzędzie pracuje za mało osób. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Poznaniu, który stwierdził, że organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa i wymierzył mu za to grzywnę.

25.10.2019

WSA: Była przewlekłość, chociaż organ jej nie widział

Administracja publiczna Budownictwo

Termin rozpatrzenia sprawy był co jakiś czas przekładany. Strona postępowania zarzuciła przewlekłość, ale organ bronił się, że nie przekroczył rozsądnych granic, ponieważ sprawa była zawiła. WSA w Poznaniu uznał, że postępowanie było prowadzone opieszale i nieefektywnie.

21.10.2019

WSA: Nie każdy obowiązek może się znaleźć w miejscowym planie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może nakładać obowiązku rozpoznania warunków gruntowo-wodnych z weryfikacją stanów i poziomów wód. Czynności w tym zakresie są dokonywane dopiero na etapie postępowania administracyjnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

18.10.2019