Łączna pula środków do rozdysponowania w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego Płocka - to 5 mln zł. Nowością tegorocznej edycji jest wprowadzenie dwóch kategorii projektów: ogólnomiejskich, gdzie do rozdysponowania jest 800 tys. zł, oraz osiedlowych z kwotą 200 tys. zł na każde z 21 osiedli mieszkaniowych na terenie miasta.

Jak poinformował PAP Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta, 16 projektów spośród zgłoszonych 74 zostało ocenionych negatywnie, głównie z powodu lokalizacji na terenach, które nie podlegają samorządowi miasta. W kilku przypadkach powodem było przekroczenie puli środków.

Woźniak przypomniał, że w tajnym głosowaniu, które zaplanowane jest od 13 września do 3 października, każdy mieszkaniec Płocka będzie mógł oddać dwa głosy - jeden na wybrany projekt ogólnomiejski i jeden na dowolny projekt osiedlowy. „Głosowanie w obu kategoriach zostanie przeprowadzone na każdym z 21 osiedli mieszkaniowych” - dodał.

Obecnie trwa przygotowanie list uprawnionych do głosowania, czyli osób zameldowanych w Płocku. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 17 października.

Wśród 28 projektów ogólnomiejskich zakwalifikowanych do głosowania znalazły się m.in.: utworzenie muzeum płyty winylowej oraz sprzętu gramofonowego, a także parku miniatur z modelami obiektów zabytkowych - oba projekty po 800 tys. zł; udostępnienie punktu czerpania wody oligoceńskiej – 700 tys. zł; budowa obiektu do treningów parkour – 450 tys. zł; wykonanie ok. 10 murali nawiązujących do historii Płocka – 70 tys. zł.

Z kolei wśród pozytywnie zweryfikowanych 30 projektów osiedlowych są m.in.: remonty chodników, budowa placów zabaw i ścieżek rowerowych oraz utworzenie stałej ekspozycji wystawowej prezentującej twórczość pochodzącego z Płocka Stefana Themersona (1910-1988) - prozaika, poety, twórcy koncepcji poezji semantycznej i autora awangardowych filmów, oraz jego żony Franciszki.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2013 r. (na kwotę 3 mln zł) zgłoszono 77 projektów, z których pod głosowanie mieszkańców miasta poddano 10, a do realizacji wybrano ostatecznie pięć. Z kolei w drugiej edycji, na 2014 r. (z kwotą 5 mln zł), wpłynęło 111 projektów, z których pod głosowanie poddano 70. Do realizacji wybrano dwie inwestycje.

Z obu dotychczasowych edycji zrealizowano dwa projekty: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci oraz plac edukacyjny wyposażony m.in. w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne z wzorami matematycznymi. Pozostałe inwestycje, w tym odtworzenie dawnego dworca wodnego na Wiśle, budowa krytego boiska dla dzieci na stadionie Wisły Płock oraz budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, są w trakcie realizacji. (PAP)

mb/ je/