Po kontroli mostów przez NIK w województwie łódzkim aż 11 zawiadomień do organów ścigania i nadzoru budowlanego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Mimo że w dokumentach sytuacja obiektów mostowych i przepustowych w województwie łódzkim nie wygląda źle, to w rzeczywistości nie są one w dobrym stanie. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że samorządy nie mają pieniędzy i ograniczają się do najpilniejszych prac interwencyjnych. Na inwestycje środków nie zapewniano wcale lub prawie wcale.

11.05.2021

Szczepienia bezdomnych w lesie – nie ma wytycznych, konieczna specjalna akcja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus szczepienia

Osoby bezdomne szczepią się stopniowo, jak wszyscy, ale tylko te, które korzystają z placówek wsparcia. Pozostali, mieszkający na ulicy, na dworcach i pozbawieni narzędzi do rejestracji, nie mają póki co możliwości szczepienia i konieczne jest zorganizowanie dla nich specjalnej akcji. Trwa opracowywanie wytycznych, bo problemy są, m.in. wymóg trzeźwości w czasie szczepień.

11.05.2021

Rząd wesprze gminy przy zakładaniu społecznych inicjatyw mieszkaniowych

Samorząd terytorialny Budownictwo

W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych rząd wspiera gminy finansowo – wspólnie tworzą spółki - SIM-y, które mają budować mieszkania do stabilnego długoletniego wynajmu z możliwością dojścia do własności, na które stać będzie mniej zamożnych Polaków.

10.05.2021

Klauzula lub zaświadczenie potwierdzą ostateczność decyzji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Ostateczna decyzja administracyjna, np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, korzysta z domniemania legalności. Dlatego jej adresat może być zainteresowany uzyskaniem potwierdzenia ostateczności. W tym celu może zwrócić się do organu o umieszczenie na odpisie decyzji pieczęci o treści "decyzja ostateczna" lub adnotacji.

10.05.2021

Znam uliczkę w Barcelonie... a w Polsce samorząd czynszu nie ustali

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządy nie mogą ingerować w ustalenia stron umowy najmu, jeśli jest to lokal prywatny. Takie regulacje powstały m.in. w Berlinie czy Barcelonie, ale polskie przepisy nie pozwalają na narzucenie właścicielom lokali maksymalnych czynszów. Tymczasem mieszkań wciąż brakuje, co ma poprawić Krajowy Plan Odbudowy.

10.05.2021

Samorządowe punkty gotowe do szczepień masowych, zaważy dostępność szczepionek

Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

Można rejestrować się na szczepienia w samorządowych punktach szczepień masowych. Powstały zgodnie z zapowiedziami i są przygotowane na szczepienia dużej liczby osób. Wszystko zależeć będzie jednak od dostępności szczepionek. Na razie ich liczba jest mniejsza niż wydajność punktów.

08.05.2021

Piętnaście gmin w finale konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021

Samorząd terytorialny

Po trzy gminy z pięciu kategorii zostały finalistami konkursu Samorząd PRO FAMILIA 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego rozwiązań realizowanych w ramach lokalnej polityki prorodzinnej. 13 maja nagrodzonych zostanie pięciu zwycięzców.

07.05.2021

Kot musi być dokarmiony, a gminny program opieki uchwalony zgodnie z prawem

Samorząd terytorialny

Gmina musi wskazać w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podmiot, który odłowi bezdomne zwierzęta, dokładnie podzielić pieniądze na każde zadanie czy uregulować opiekę nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie. Wiele gmin popełniło błędy, co spowodowało uchylenie uchwał przez wojewodów. Programy muszą być opracowane ponownie, bo to zadanie własne gmin.

07.05.2021

Dawid z Goliatem - mieszkańcy gmin kontra Centralny Port Komunikacyjny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Mieszkańcy terenów, na których powstać ma Centralny Port Komunikacyjny skarżą się, że naruszane są ich prawa własności. Czują się niedoinformowani i pokrzywdzeni. Spółka CPK podkreśla tymczasem, że informuje mieszkańców o każdym etapie przygotowań i konsultuje wszystkie decyzje, nawet kiedy nie wymaga tego prawo.

06.05.2021

Duże zmiany w OSP - tylko ratownik wyjedzie do pożaru

Samorząd terytorialny

W akcjach strażaków będą mogły uczestniczyć tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które przekształcą się w jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tylko takie otrzymają wsparcie od państwa. Ratownicy OSP otrzymają też dodatek do emerytury za wysługę lat. To zmiany przewidziane w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Projekt wzbudza kontrowersje wśród strażaków ochotników.

06.05.2021

NIK: Spółki komunalne w województwie lubelskim nierentowne i ze słabym nadzorem

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli zbadała spółki z udziałem miast w województwie lubelskim. Z kontroli wynika, że były niedostatecznie nadzorowane, a ich działalność wykraczała poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. Działalność większości spółek z udziałem czterech miast objętych kontrolą była nierentowna.

05.05.2021

Większy ogródek przy restauracji - miasto zapewni nawet za grosz

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Małe i średnie firmy Koronawirus

Właściciele kawiarni i restauracji, dzięki wsparciu władz miejskich, będą mogli w tym roku zająć większe powierzchnie na ogródki przy swoich lokalach i płacić mniej za przyznany dodatkowo metraż. Miasta dają przedsiębiorcom teren nawet kosztem parkingów. Ogródki na świeżym powietrzu w restauracjach i kawiarniach mają być otwarte od 15 maja.

05.05.2021

Samorządy mają więcej czasu na sprawozdania budżetowe

Samorząd terytorialny

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd przekazuje organowi stanowiącemu do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. W 2021 r. terminy składania sprawozdań wydłużono. Przepisy ustawy o finansach publicznych tworzą ramy instytucjonalne i czasowe procedury, której celem jest zatwierdzenie wykonania budżetu

04.05.2021

RPO apeluje o debatę w sprawie konwencji o prawach osób starszych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do minister rodziny i polityki społecznej o rozpoczęcie prac nad treścią konwencji o prawach osób starszych. Jego zdaniem debata publiczna na ten temat łączyłaby postulaty ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń seniorów. RPO ocenia że Polska jest za mało aktywna w tej sprawie na forum międzynarodowym.

04.05.2021

Podział pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wciąż nietransparentny

Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus

Wiele samorządów nie dostało pieniędzy w trzecim rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy i eksperci oceniają, że mimo wcześniejszych apeli o jasne kryteria podziału środków, sposób podziału publicznych finansów wciąż budzi wątpliwości, podobnie jak przy poprzedniej edycji tego programu.

04.05.2021

Finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy jest już w Komisji Europejskiej

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Odbudowy został oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że zamyka to proces składania KPO przez Polskę. Na wtorek (4 maja) planowana jest ratyfikacja Funduszu Odbudowy w Sejmie.

03.05.2021

Zmiany w ustawie o wiatrakach konieczne: mniejsza odległość od zabudowań i władztwo lokalne

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Organizacje samorządowe postulują zmiany w ustawie dotyczącej sytuowania wiatraków i ich odległości od budynków mieszkalnych. Chcą, żeby ustawowo określić minimalną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkaniowych i stworzyć możliwości kształtowania innej odległości w indywidualnych przypadkach w ramach lokalnej procedury planistycznej.

03.05.2021

Porzucona hulajnoga będzie kosztowna dla właściciela, firmy i miasta

Samorząd terytorialny Transport

Miasta i przedsiębiorcy mają nadzieję, że nowe prawo pomoże im uregulować kwestie elektrycznych hulajnóg, zalegających na chodnikach. Jednak usuwanie pozostawionych w niewłaściwych miejscach pojazdów nie obejdzie się bez problemów, np. z identyfikacją właściciela. Samorządy chcą też ograniczenia do minimum konieczności usuwania e-hulajnóg przez służby miejskie.

01.05.2021