Kulawy system pomocy dzikim zwierzętom po wypadkach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

W razie wypadku z udziałem zwierzęcia, kierowca powinien powiadomić o konieczności pomocy odpowiednie służby. To, czy muszą one udzielić pomocy zwierzęciu i kto za tę pomoc musi zapłacić, jest już dyskusyjne. Spory budzi też, czy ochrona zwierząt pochodzących z wypadków jest zadaniem własnym gminy. Organizacje społeczne biorą sprawy we własne ręce.

03.12.2022

Senat przeciwko inwigilacji i podsłuchom prowadzonym przez służby

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Polsce, 2 grudnia 2022 r. wysłuchała ekspertów w zakresie oceny kontroli nad służbami specjalnymi. Rozważano powołanie niezależnej instytucji kontrolującej służby oraz przyznanie jednostkom prawa do informacji o podsłuchach. Dyskutanci chcieli też zwiększenia uprawnień komisji ds. służb.

02.12.2022

RPO pyta 36 samorządów, kiedy uchylą uchwały anty-LGBT

Samorząd terytorialny

Choć NSA potwierdził, że samorządowe uchwały „anty-LGBT" podjęto bez podstawy prawnej i są nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa, to nadal takie akty obowiązują w 24 gminach i 12 powiatach. RPO wystąpił do tych samorządów o ich uchylenie wskazując, że narażają mieszkańców nie tylko na nierówne traktowanie, ale i utratę finansowego wsparcia ze środków unijnych.

02.12.2022

Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.

02.12.2022

Ustawa okołobudżetowa na 2023 rok do podpisu prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm w czwartek odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

01.12.2022

Skarbnik gminny może wetować decyzje, ale to martwe prawo

Środowisko Prawo pracy Poprawmy prawo

Instytucja odmowy dokonania kontrasygnaty skarbnika gminy jest w praktyce martwa. W ciągu ostatnich 12 lat, regionalne izby obrachunkowe zanotowały raptem 20 takich zdarzeń. Przypadki dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika są całkowicie incydentalne. Powodem jest krucha pozycja ustrojowa skarbnika, który może być odwołany w każdym czasie, bez uzasadnienia.

01.12.2022

30 listopada ostatni dzień na złożenie wniosków o dodatek węglowy lub na inne źródła ciepła

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy Węgiel

Tylko do 30 listopada można złożyć wniosek o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła: oleju opałowego, gazu LPG, drewna kawałkowego lub innej biomasy. Dziś mija też termin złożenia wniosków przez tzw. podmioty wrażliwe. Od 1 grudnia urzędy zaczną przyjmować wnioski o dodatek elektryczny.

30.11.2022

Koniec z posłem mniejszości niemieckiej w Sejmie? Jest projekt zmian

Administracja publiczna Wybory

Posłowie Solidarnej Polski chcą zmian w Kodeksie Wyborczym, a konkretnie uchylenia przepisu, który zwalnia komitety wyborcze utworzone przez mniejszości narodowe z pięcioprocentowego progu wyborczego. Według autorów projektu utrzymanie takiego przywileju uderza w równość wyborów. A jego zniesienie uderzy praktycznie w mniejszość niemiecką w Polsce.

30.11.2022

Wyodrębnienie adresu pod dodatek węglowy może być niemożliwe

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że osobno funkcjonujące gospodarstwa domowe zamieszkujące pod jednym adresem, skorzystają z dodatku węglowego tylko, gdy rozpoczną procedurę wydzielenia odrębnego adresu do 30 listopada 2022 r. Muszą przedstawić na to dokumenty. Zdaniem prawników, wytyczne resortu wprowadzają w błąd, bo nie ma możliwości nadania adresu lokalowi znajdującemu się w budynku.

28.11.2022

Przepisy zaciemniają, kto ma oszczędzać prąd w gminie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządowcy chcą doprecyzowania przepisów dotyczących oszczędzania energii przez jednostki sektora finansów publicznych. Przekonują, że nie wynika z nich wprost, kto ma oszczędzać prąd, czy tylko urzędy, czy np. także samorządowe szpitale. Do końca nie wiadomo, jak wyliczać pożądane oszczędności. Wyjaśniania i interpretacje ministerstwa klimatu ich nie przekonują.

25.11.2022

Dodatek węglowy przysługuje na kocioł wielopaliwowy, ale pod pewnym warunkiem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Dodatek węglowy może zostać przyznany również, gdy źródłem ogrzewania jest kocioł wielopaliwowy, który zgodnie z deklaracją w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zasilany jest węglem i drewnem kawałkowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że dodatek może być przyznany tylko jeżeli źródło to jest faktycznie zasilane węglem.

24.11.2022

Najpierw wniosek o nadanie nowego adresu, potem można wnioskować o dodatek węglowy

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Znowelizowane przepisy o dodatku węglowym pozwalają na przyznanie dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem, które korzystają ze wspólnego pieca współdzielonego lub osobnych źródeł ogrzewania. Trzeba jednak udowodnić, że rozpoczęło się procedurę wydzielenia odrębnego adresu. W trudnej sytuacji będą też osoby samotne, mieszkające pod jednym dachem z inną osobą - np. byłym małżonkiem.

23.11.2022

Wybory samorządowe przełożone na kwiecień 2024, jest podpis prezydenta

Samorząd terytorialny

Prezydent Andrzej Duda podpisał 22 listopada ustawę, która wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Chodzi o rozdzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, tak aby nie odbywały się jednocześnie jesienią 2023 r. Ustawa zmienia także dzień ustalenia liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej podstawą określenia liczby radnych wybieranych do danej rady.

22.11.2022

Strażnik nie powinien karać według swego uznania - NIK apeluje o zmianę przepisów

Prawo karne Samorząd terytorialny

Za wykroczenie, np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, strażnik miejski może ukarać obywatela grzywną, albo udzielić mu upomnienia. Co wybierze, to od niego zależy. Wysokość grzywny także może się różnić w zależności od tego, w jakim mieście rzecz miała miejsce. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że tak być nie powinno. Apeluje o zmianę przepisów.

22.11.2022

Wniosek o preferencyjny zakup węgla składa członek wspólnoty mieszkaniowej, a kupuje wspólnota

Samorząd terytorialny Węgiel

Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie od gminy musi złożyć członek wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanej kotłownią na węgiel. Nie musi tego robić osobiście. Wystarczy, że go podpisze, a wniosek fizycznie złoży w urzędzie gminy np. członek zarządu wspólnoty. Samym zakupem węgla może zająć się już zarząd lub zarządca wspólnoty.

22.11.2022

Niespełna 50 procent samorządów podpisało umowy na dostawę węgla

Samorząd terytorialny Węgiel

Deklarację przystąpienia do systemu „węgiel od gminy” złożyło około 2300 gmin, zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło o 100 mniej. Z blisko 1 tysiącem gmin podpisano już umowy na dostawy węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Jego zdaniem procedura podpisywania umów powinna zakończyć się w tym tygodniu.

21.11.2022

Rząd skróci czas na decyzje dla dróg samorządowych, ale nie krajowych

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze

Rząd chce znosić bariery administracyjne, które utrudniają budowę nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Chce m.in. skrócić terminy wydawania decyzji przez zarządców dróg samorządowych, zostawiając jednocześnie dotychczasowy 30-dniowy okres dla zarządcy dróg krajowych. Zdaniem samorządowców to krzywdzące, bo długość terminów nie powinna zależeć od kategorii drogi.

21.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski