NSA wyznaczył pierwsze posiedzenia ws. uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Od 2019 roku samorządy dość masowo przyjmowały uchwały "przeciwko ideologii lgbt". Podjęto je na prawie jednej trzeciej obszaru Polski. Część z nich trafiło do sądów administracyjnych. Orzeczenia w różnych sądach były rozbieżne, a kilka spraw dotarło do NSA. Na 2 lipca Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył dwa pierwsze posiedzenia w sprawach odwołań Rzecznika Praw Obywatelskich od orzeczeń odrzucających jego skargi.

09.06.2021

Ministerstwo wyjaśnia - zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu w miejscu zamieszkania

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Transport

Właściciel zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre starostowie uważali, że właściwe jest miejsce ostatniej rejestracji. Sprawą zainteresował się Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

08.06.2021

Gminy będą mogły uzyskać dofinansowanie na utylizację folii rolniczej

Samorząd terytorialny Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi drugi nabór w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.

08.06.2021

MSWiA: Nie będzie państwowego lotnictwa przeciwpożarowego

Środowisko Administracja publiczna

Powołanie podmiotu państwowego lotnictwa przeciwpożarowego oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności usługowo-szkoleniowej nie jest obecnie rozwiązaniem funkcjonalnym - uważa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort chce natomiast rozwijać powietrzną współpracę przeciwpożarową z policją, armią oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

08.06.2021

Samorządowcy chcą wprowadzenia PIT-u komunalnego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Podniesienie udziałów w podatku PIT z podziałem na różne poziomy samorządów lub wprowadzenie tzw. komunalnego PIT-u, który byłby niewrażliwy na zmiany ustawowe - proponują samorządowcy w odpowiedzi na propozycje programu „Polski Ład”. Rząd woli wprowadzenie subwencji inwestycyjnej, co samorządowcy odbierają jako uzależnienie od transferów z budżetu państwa.

08.06.2021

Posłowie chcą pozbawić gminy resztki podatku od nieruchomości lotniskowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmą wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotnisk użytku publicznego, w tym grunty niezabudowane – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Według autorów projektu chodzi o doprecyzowanie przepisu, ale zdaniem samorządów zmiana będzie miała negatywny wpływ na ich budżety.

07.06.2021

Nocna prohibicja w gminie nie działa, gdy u sąsiada sklepy czynne

Prawo karne Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Zaledwie 8 procent samorządów gminnych uchwaliło do tej pory przepisy ograniczające nocną sprzedaż alkoholu - wynika z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiele samorządów wycofało się z tych uchwał uznając zakaz za iluzoryczny. Nocna prohibicja ma sens tylko w sytuacji wspólnej polityki przeciwalkoholowej ościennych gmin.

05.06.2021

Po wyrokach NSA miejscowe plany mogą zakazywać montażu pieców węglowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy mogą w miejscowych planach zakazać montowania nowych pieców węglowych - wynika z trzech orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. A jeszcze do niedawna sądy administracyjne unieważniały zapisy wprowadzające tego typu ograniczenia. To się jednak zmieniło, a NSA wywrócił do góry nogami dotychczasową linię orzeczniczą.

04.06.2021

Z dołu ma kto gasić pożar, z góry wciąż system nie działa

Środowisko Finanse publiczne Administracja publiczna

Ubiegłoroczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego pokazał luki w systemie ochrony przeciwpożarowej. Państwowa Straż Pożarna i policja dopiero testują powietrzną współpracę. Samoloty i śmigłowce czarterowane przez Lasy Państwowe w założeniu mają czuwać tylko nad bezpieczeństwem lasów publicznych. Ale Państwowe Lotnictwo Przeciwpożarowe ma dopiero powstać.

02.06.2021

Tymczasowy profil zaufany przekształci się w ważny 3 lata

Administracja publiczna

Przekształcenie dotychczasowego tymczasowego profilu zaufanego w klasyczny profil zaufany ważny przez okres trzech lat zakłada projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

01.06.2021

Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wnioski o "Dobry start" będą składane wyłącznie przez internet, a realizacją tego programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

01.06.2021

GIS: W komisjach wyborczych tylko ozdrowieńcy i osoby zaszczepione

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus

Ozdrowieńcy lub osoby zaszczepione, najlepiej obiema dawkami, powinny zasiadać w komisjach w wyborach i referendach lokalnych organizowanych od połowy czerwca. Wybory najlepiej przeprowadzać w halach sportowych, salach gimnastycznych oraz miejscach łatwych do dezynfekcji - wynika z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

01.06.2021

Samorządy jeszcze walczą o większy wpływ na Krajowy Plan Odbudowy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Polski Ład

Samorządowcy są rozczarowani przyjęciem tylko niektórych ich postulatów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Mają nadzieję, że rządowo-samorządowy zespół specjalny wypracuje kompromis w kwestiach rozbieżności tak, by Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego mogła wydać opinię w tej sprawie. Zespół ma zebrać się w tej sprawie w środę.

01.06.2021

Rada do spraw Samorządu Terytorialnego doradzi prezydentowi

Samorząd terytorialny

Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek 26-osobową Radę do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Do jej zadań będzie należało przegotowanie opinii i ekspertyz, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw prawnych dotyczących samorządu. Przewodniczącym Rady został Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

31.05.2021

Prezydent ratyfikował unijny Plan Odbudowy

Finanse publiczne Prawo unijne

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej. Sejm ustawę tę uchwalił 4 maja, a Senat zaakceptował ją bez poprawek w czwartek 27 maja. W piątek prezydent podpisał ustawę i tego samego dnia została ona opublikowana z Dzienniku Ustaw.

31.05.2021

Pogranicznicy nowe legitymacje otrzymają później

Administracja publiczna

Nie za miesiąc, a za rok - 1 lipca 2022 roku funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają nowe, lepiej zabezpieczone wzory legitymacji służbowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadnia przesunięcie terminu względami technicznymi.

31.05.2021

Co trzecia gmina straci płynność finansową

Finanse publiczne Finanse samorządów

Blisko jedna trzecia gmin utraci płynność finansową po wejściu zmian podatkowych zaplanowanych w Polskim Ładzie – alarmują samorządowcy. Liczą na propozycje rządu, które złagodzą spadek dochodów. W przeciwnym razie, aby dopiąć budżety, będą ciąć wydatki na kulturę, sport, a nawet oświatę. Szczególnie zagrożone są miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie.

31.05.2021

Posłowie pozbawiają prezesa NBP decydowania o fałszywych banknotach

Administracja publiczna Finanse

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a nie prezes NBP określać będzie, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu banknotów i monet podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi pieniędzmi - stanowi komisyjny projekt ustawy.

30.05.2021

Gminy turystyczne: Rządowe wsparcie covidowe nas dyskryminuje

Samorząd terytorialny Koronawirus

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych powinien zapewniać wsparcie nie tylko dla gmin górskich, ale dla wszystkich samorządów lokalnych, które na skutek pandemii COVID-19 utraciły dochody na skutek ograniczenia czy zamrożenia ruchu turystycznego - na takim stanowisku stoi Zarząd Związku Powiatów Polskich. Wskazuje, że rząd zapomniał o powiatach.

28.05.2021