Rząd przygotowuje grunt pod wojsko z obowiązkowego poboru

Wojsko

Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia dotyczący dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Do tej pory rozporządzenie normowało wyłącznie uposażenia i dodatki ochotników. Zdaniem ekspertów, rząd może w ten sposób szykować grunt pod obowiązkowy pobór, ale nie powszechny, a selektywny.

11.08.2022

UOKiK: Rosnące koszty przyczyną wzrostu opłat za odpady

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie były wynikiem niedozwolonych praktyk, a m.in. wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców oraz działań lokalnych władz - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie wyjaśniające na tym rynku dotyczyło sprawdzenia, czy w woj. mazowieckim, w tym w Warszawie, mogło dojść do zmowy przetargowej.

10.08.2022

Kwota zasiłku stałego w pomocy społecznej pozostanie bez zmian

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zasiłek stały z pomocy społecznej wynosi obecnie 719 zł. Mimo inflacji rząd nie planuje ani jego podwyższenia, ani zmian zasady jego waloryzacji - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznacza, że waloryzacja zasiłku jest dokonywana co trzy lata, a ostatnia była w tym roku.

10.08.2022

Schrony to nie tylko żelbetony, ale twardych przepisów brak

Samorząd terytorialny

Mój dom to moja twierdza! Niekoniecznie, bo nie ma obowiązujących regulacji prawnych jak budować schron. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie definiuje nawet czym jest schron. A za budowę schronów bierze się coraz więcej firm z branży deweloperskiej. Obywatele zaś na schrony przerabiają zbiorniki na deszczówkę.

09.08.2022

Karta gminna w mObywatel pilotażowy konkurs dla gmin

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Gminy zainteresowane prowadzeniem ewidencji oraz wydawaniem lokalnych dokumentów elektronicznych przy użyciu aplikacji mObywatel mogą przystąpić do pilatożowego projektu „mObywatel – Uprawnienie”, który realizuje Departament Tożsamości Cyfrowej KPRM.

08.08.2022

Ustawa jest od trzech lat, ale dostępność urzędów to wciąż problem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna

Mimo blisko trzech lat obowiązywania przepisów, dostępność wciąż nie jest standardem. Poziom dostępności budynków użyteczności publicznej w Polsce wynosi zaledwie 41 procent. Przed samorządami stoi jeszcze wiele wyzwań, aby dostosować się do wymogów prawnych. Problemem są też pieniądze na inwestycje związane z likwidacją takich barier.

08.08.2022

Dzięki serwitutom i królewskim prawom niektórym chrustu nie zabraknie

Samorząd terytorialny

Rdzenni mieszkańcy Wąchocka nie muszą martwić się o opał z lasu. Drewno należy im się na podstawie przywileju nadanego przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1454 r., a nadleśnictwo Skarżysko królewskiego prawa kwestionować nie zamierza. Wciąż jest kilkadziesiąt wsi, które w oparciu o serwituty mają gwarancje pozyskania drewna z państwowych lasów. Choć czasami lasom udaje się ten przywilej zakwestionować.

06.08.2022

Nie wszędzie postój za darmo z kartą parkingową

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zasady odpłatności za postój samochodu w strefach płatnego parkowania dla posiadaczy karty parkingowej na tzw. kopertach ustala rada miasta lub gminy. Zatem w każdym miejscu mogą być one odmienne, o czym warto pamiętać szczególnie w czasie wakacyjnych podróży po Polsce. Resort infrastruktury przypomina, że decydują o tym samorządy i nie widzi możliwości ujednolicenia przepisów w tym względzie.

06.08.2022

Spółdzielnia odpowiada za to, że zleciła blokowanie kół na osiedlowym parkingu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Katowicki sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie policji i straży miejskiej. Nie ma też prawa pobierać opłaty za nielegalne parkowanie tylko na podstawie regulaminu, który wywiesiła przy wjeździe na parking. Ale były też odmienne orzeczenia sądów.

04.08.2022

Rząd szykuje wsparcie dla ogrzewających peletem, olejem opałowym i LPG

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Tarcza Antykryzysowa

Międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, peletem drzewnym i LPG - zapowiedziała w środę wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

03.08.2022

Bez zaświadczenia z urzędu skarbowego Warszawiak karty parkowania nie dostanie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wyrabianie i przedłużanie abonamentów mieszkańców Warszawy upoważniających do postawienia samochodu w strefie płatnego parkowania w okolicy ich domu stało się dużo trudniejsze. Od lutego 2022 r., gdy Rada m.st. Warszawy uchwaliła nowe zasady dotyczące abonamentów - strefowego i obszarowego - wprowadzono dodatkowy warunek: rozliczenie podatku w stolicy.

03.08.2022

Na mapie Polski przybędzie 15 nowych miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Miękinia, Jeżów, Dąbrowice, Rozprza, Ujazd, Książ Wielki, Czarny Dunajec, Latowicz, Bodzanów, Jastrząb, Jadów, Włodowice, Łopuszno, Piekoszów i Miasteczko Krajeńskie. Wszystkie te miejscowości staną się miastami od 1 stycznia 2023 roku. Swoje granice zmieni 13 miast i gmin

02.08.2022

Drożej za kurs reedukacyjny dla kierowców

Prawo karne

Do 500 zł wzrosła od 2 sierpnia opłata za kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy kierowali pojazdem po użyciu alkoholu lub środków psychotropowych. Do tej pory opłata wynosiła 400 zł. Ministerstwo Zdrowia podwyżkę uzasadniało rosnącymi kosztami związanymi z organizacją kursów.

02.08.2022

Po spisaniu źródeł ciepła, czas na informacje o grubości ścian i dachów

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Po informacji, czym obywatele ogrzewają mieszkania, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie zbierać dane m.in. o grubości ścian, dachu oraz rocznym zużyciu paliwa. Dane te mają posłużyć gminom do bardziej racjonalnego wykorzystywania programów związanych z termomodernizacją. Mają to jednak zrobić fachowcy, nie sami właściciele domów.

02.08.2022

RIO: Szkoła nie może sfinansować stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy z dotacji oświatowej

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Stowarzyszenie prowadzące niepubliczne technikum nie może sfinansować z otrzymanej dotacji oświatowej jednorazowych stypendiów dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Takie stypendium może przyznać gmina z własnych środków – uważa Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

01.08.2022

HFPC: Niektóre przepisy o pomocy dla obywateli Ukrainy niezgodne z prawem UE

Ukraina

W związku z inwazją wojsk rosyjskich, z Ukrainy do Polski przybyło kilka milionów osób, zarówno obywateli tego kraju, jak i zamieszkałych tam cudzoziemców. W Polsce istnieją obecnie dwa równoległe systemy prawne regulujące uprawnienia osób objętych ochroną czasową, którzy opuścili Ukrainę, i niektóre przepisy są niezgodne z prawem UE – wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

30.07.2022

Nie można opłacić podatku leśnego... miodem

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Co wspólnego mają pszczoły z podatkami? Mogło by się wydawać, że niewiele. Jednak pewna gmina postanowiła wprowadzić, a w zasadzie przywrócić, możliwość opłacania podatku leśnego miodem, odwołując się do Prawa Bartniego Kulturowego. Sztuka ta się nie udała, ponieważ na przeszkodzie stanęły obowiązujące przepisy.

30.07.2022

SMS-y urzędników unijnych to dokumenty jawne

RODO Prawo unijne

Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich (ERPO) rekomenduje rejestrowanie i zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami SMS-y i maile. Są one coraz częściej wykorzystywane w celu komunikacji przez urzędników unijnych. Gdy zawarte w nich informacje wpływają na procesy decyzyjne, powinny być traktowane jak inne dokumenty.

29.07.2022

Organizacja konkursu na dyrektora to sformalizowana procedura

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Konkurs na dyrektora szkoły organizuje podmiot publiczny prowadzący szkołę. Sformalizowana procedura ma wyłonić kandydata, który przez okres 5 lat szkolnych pokieruje publiczną placówką. Tylko istotne jej naruszenia mogą doprowadzić do unieważnienia konkursu. Szkołą może kierować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a w wyjątkowo również osoba niebędąca nauczycielem.

29.07.2022

Ponad 5 tys. cudzoziemców złożyło wnioski uchodźcze, najwięcej Białorusini

Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina

5,1 tys. cudzoziemców złożyło w pierwszej połowie 2022 r. wnioski uchodźcze w Polsce. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 800 obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań umorzono. Ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną czasową.

29.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski