Komisja PE: Wizy humanitarne trzeba wydawać za granicą

Administracja publiczna

Według przygotowywanej w Parlamencie Europejskim regulacji, osoby ubiegające się o azyl powinny mieć możliwość ubiegania się o wizy humanitarne w ambasadach i konsulatach UE za granicą, co pozwoli im bezpiecznie dostać się do Europy.

03.12.2018

NSA oceni, czy parkowanie tylko dla mieszkanców jest wbrew zasadzie równości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wprowadzenie „winiety mieszkańca", która uprawnia do bezpłatnego parkowania naruszyło zasadę równego traktowania - uznał rzecznik praw obywatelskich. I po wyroku WSA oddalającym skargę RPO na uchwałę Rady Nysy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

02.12.2018

WSA: Mieszkańcy nie są stroną postępowania w sprawie przeglądu ekologicznego

Administracja publiczna

Mieszkańcy, którzy zgłaszają informację o możliwym negatywnym oddziaływaniu instalacji na środowisko nie są stroną toczącego się w tej sprawie postępowania. Jednakże nie wyklucza to ich udziału w sprawie, pod warunkiem wykazania przez nich indywidualnego interesu prawnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

30.11.2018

Krótsze tymczasowe kontrole graniczne w Schengen

Administracja publiczna

Kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen powinny być ograniczone do maksymalnie jednego roku, zamiast obecnie do dwóch lat. Za takimi zmianami w przepisach o tymczasowych kontrolach granicznych opowiedział się Parlament Europejski.

29.11.2018

WSA: Wyrok w sprawie odmowy wstępu na obrady Sejmu - w grudniu

Administracja publiczna

Dopiero 13 grudnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyda wyrok w precedensowej sprawie odmowy wstępu na obrady Sejmu 9 maja 2018 r. indywidualnego obywatela. Jest to pierwsza taka sprawa w historii Sejmu.

29.11.2018

RPO: Osoby eksmitowane po reprywatyzacji bez możliwości odzyskania mieszkań

Administracja publiczna

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy nie chronią osób, które po decyzjach reprywatyzacyjnych, wydanych na terenie Warszawy, nie były w stanie płacić rażąco wysokich czynszów i zostały eksmitowane. Jak dodaje, ich sytuacji nie odwróci nawet uchylenie tych decyzji przez Komisję Weryfikacyjną, bo obowiązują prawomocne orzeczenia sądowe.

29.11.2018

W nowych blokach zamiana użytkowania we własność z opóźnieniem

Administracja publiczna Budownictwo

Nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadza uproszczone zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, ale nie tylko. Zmieni też zasady uwłaszczenia lokali w blokach, które pozwolenie na użytkowanie otrzymają po 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej.

29.11.2018

W administracji zarabiają za mało, będzie projekt zmian

Finanse samorządów Administracja publiczna

Pensje samorządowców są nie do przyjęcia – uważa Zygmunt Frankiewicz, szef Związku Miast Polskich. Organizacja szykuje projekt ustawy o podwyżkach płac, także w administracji rządowej. Wynagrodzenia w samorządach mają być zależne m.in. od wielkości i efektów ekonomicznych gminy.

29.11.2018

Strasburg: Funkcjonariusze państwowi nie powinni łatwo się obrażać

Prawo karne Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.

27.11.2018

WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Środowisko Administracja publiczna

Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu

24.11.2018

Wróciły kontrole na granicach

Administracja publiczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej podczas konferencji COP24 w Katowicach. Obowiązywać będzie od 22 listopada do 16 grudnia 2018 roku na granicy wewnętrznej Schengen.

22.11.2018

Wnioskujący o informację publiczną powinien podać pełne dane

Administracja publiczna

W przepisach o dostępie do informacji publicznej powinien znaleźć się obowiązek podania danych osoby wnioskującej – wynika z petycji. Kwestie ma uregulować ustawa o jawności życia publicznego, która jest wciąż procedowana.

22.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

Prezydent proponuje utworzenie w gminach centrów usług społecznych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), które mają być jednostkami organizacyjnymi gmin i zarazem nowymi instytucjami lokalnej polityki społecznej.

20.11.2018

Urzędy mają rejestrować dzieci par jednopłciowych

Administracja publiczna

Dzieci pochodzące ze związków jednopłciowych, które urodziły się za granicą, znajdują się w Polsce w próżni prawnej, faktycznie są bezpaństwowcami. Ale dzięki dwóm niedawnym wyrokom NSA jest szansa, że ich status prawny zostanie uporządkowany - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która reprezentowała w tych sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich.

20.11.2018

Dera: Przejmowanie banków za złotówkę jest legalne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że w sprawie nacisków przedstawicieli urzędu państwowego na przejęcie banku za złotówkę, to takie przejęcie jest zgodne z...

18.11.2018