Przepisy dotyczące KRK dopuszczają posługiwanie się dokumentami potwierdzającymi niekaralność osób...
Bartłomiej Kardas
16.12.2016
Zamówienia publiczne
Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego przekazywania środków pieniężnych na realizację...
Norbert Bonin
15.12.2016
Samorząd terytorialny
Przyjmuje się, że kodeks etyki nie ma charakteru normatywnego i jest (tylko) dobrowolnym...
Ireneusz Krześnicki
15.12.2016
Samorząd terytorialny
Starosta nie jest organem właściwym do orzekania o utracie prawa do zasiłku transferowego uznał...
Anna Dudrewicz
15.12.2016
Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił reformę edukacji

Samorząd terytorialny
Ustawa Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające tę regulację ustanawiają nowy ustrój szkolny...
Magdalena Sowula
15.12.2016
Samorząd terytorialny
Tramwaje Warszawskie nie ogłosiły dotychczas, wcześniej zapowiadanego, przetargu na dostawę 123...
Filip Śledź
15.12.2016
Zamówienia publiczne
Od 27 listopada 2018 r. jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do odbioru faktur...
Anna Stańczuk
15.12.2016
Zamówienia publiczne
Niedawna nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych przyniosła ważne zmiany w zakresie...
Inny
15.12.2016
Zamówienia publiczne
Po wejściu w życie noweli ustawy o zamówieniach publicznych rynek obserwuje prawdziwe załamanie....
Inny
15.12.2016
Zamówienia publiczne
Określenie współpracy w zakresie działań związanych z koordynowaniem polityki regionalnej i...
Norbert Bonin
15.12.2016
Samorząd terytorialny
Dokumentem upoważniającym PZW do utworzenia społecznej straży rybackiej (SSR) jest uchwała rady...
Janusz Jerzy
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Książki o tematyce samorządowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl...
Jacek Górski
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Uchwała zebrania wiejskiego o odwołaniu z funkcji sołtysa nie może zostać zaskarżona do sądu...
Anna Dudrewicz
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z regulacji zawartych w ustawie z dnia 7...
Łukasz Smaga
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Obowiązek waloryzacji wynagrodzeń wykonawców może doprowadzić do zrównania pensji pracowników o...
Inny
14.12.2016
Zamówienia publiczne
Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusza wydanie przez...
Patryk Ciurak
14.12.2016
Samorząd terytorialny
PKP PLK dokonały otwarcia ofert w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła -...
Filip Śledź
14.12.2016
Zamówienia publiczne
Posłowie zdecydowali o ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach. Sejm...
Magdalena Sowula
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Wykonawca wpisał zero w jednej z pozycji w formularzu cenowym. Czy należy traktować to jako błąd w...
Marta Mikulska-Nawacka
14.12.2016
Zamówienia publiczne
PKP PLK dokonały otwarcia ofert w przetargu na modernizację odcinka linii kolejowej z Warszawy do...
Filip Śledź
14.12.2016
Zamówienia publiczne
Komisje pracujące nad projektami ustaw ws. reformy oświaty nie przyjęły poprawek zaproponowanych...
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Od 14 grudnia br. zaczyna obowiązywać ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,...
Filip Śledź
14.12.2016
Zamówienia publiczne
Pracownicy samorządowi na co dzień stają przed koniecznością dokonania oceny skutków konkretnych...
Inny
14.12.2016
Samorząd terytorialny
Samorządowcy są zgodni: na to, jak przebiegnie reforma edukacji, ogromny wpływ będzie miała...
13.12.2016
Samorząd terytorialny
Prezesowi Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz członkom zarządu przedstawiono zarzuty bezprawnego...
Norbert Bonin
13.12.2016
Samorząd terytorialny
PKP Intercity wygrało spór z francuskim Alstomem przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie...
Filip Śledź
13.12.2016
Zamówienia publiczne
Zmiana nazwy przedszkola prowadzonego przez gminę wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy....
Agata Piszko
13.12.2016
Samorząd terytorialny
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez określone osoby zajmujące kierownicze...
Kamil Szymański
13.12.2016
Samorząd terytorialny
Brak w budżecie gminy środków na realizację świadczenia w postaci zasiłku celowego, nie może...
Anna Dudrewicz
13.12.2016
Samorząd terytorialny
Po dużym w tym roku spadku realizacji nowych inwestycji na kolejowym rynku budownictwa...
Filip Śledź
13.12.2016
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski