Od 4 marca można składać wnioski o nowe dowody osobiste, które umożliwią elektroniczne podpisywanie dokumentów. W formularzu wniosku nastąpiła zmiana - dodano pytanie o zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego.

Wnioski o e-dowód można składać online i w urzędzie

Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca, będą mieć warstwę elektroniczną. 

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

 

Starego dowodu nie trzeba wymieniać

Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna. Jeśli ktoś po prostu chce mieć e-dowód – może o niego zawnioskować, jako powód wskazując wymianę dowodu bez warstwy elektronicznej.

Czytaj też: E-dowód ma usprawnić komunikację obywateli z administracją>>

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej TUTAJ Można wnioskować o e-dowody, urzędnicy przygotowani>>

Zobacz też w LEX:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych >>
Czy rodzice, których władza rodzicielska jest ograniczona, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka? >>