Nowy wzór prawa jazdy wprowadzony został nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Przy zmianie adresu 100 zł zostanie w kieszeni

Wynika z niego, że prawa jazdy wydane przed dniem jego wejścia w życie będą ważne przez okres, na który zostały wydane. Nie trzeba też będzie ich wymieniać po zmianie adresu zamieszkania. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że dzięki temu zmieniający adres kierowcy zaoszczędzą, bo koszt wymiany prawa jazdy to 100 zł.

Jeśli ktoś złożył wnioski o wymianę prawa jazdy wcześniej i nie został on rozpatrzony przed 4 marca, otrzyma prawo jazdy już według nowego wzoru. 

Sprawdź w LEX: Czy niepłacenie alimentów skutkuje utratą prawa jazdy? >

 


Jakie dane zawiera prawo jazdy?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami prawo jazdy ma dwie strony. Na pierwszej umieszcza się następujące dane:

 • nazwisko posiadacza prawa jazdy,
 • imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,
 • datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,
 • datę wydania prawa jazdy,
 • datę ważności prawa jazdy,
 • organ wydający,
 • numer PESEL posiadacza prawa jazdy,
 • numer prawa jazdy,
 • fotografię posiadacza prawa jazdy,
 • podpis posiadacza prawa jazdy,
 • kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną(e) przez osobę

a także słowa "WZÓR UNII EUROPEJSKIEJ", "RZECZPOSPOLITA POLSKA" oraz "PRAWO JAZDY" w różnych językach Unii Europejskiej. Dokument zawiera też symbol "PL" wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek o barwie żółtej, a także elementy zabezpieczające.

Na drugiej stronie znajduje się m.in. miejsce na wpis, dokonywany przez organ wydający prawo jazdy, miejsce przeznaczone na kod kreskowy, objaśnienia numerowanych pozycji, które pojawiają się na awersie i rewersie. Są też literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz ustalone dla nich symbole graficzne, a także liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe.

Zobacz też w LEX:

Ostapski Adam, Uchwała rady powiatu o zmniejszeniu opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub nowego pozwolenia na kierowanie tramwajem albo ...

Uprawnienia do kierowania pojazdami na terenie zakładu pracy