450 mln na żłobki

Na program „Maluch+” w 2019 r. przeznaczono, podobnie jak w roku poprzednim – 450 mln zł, czyli trzy razy więcej niż jeszcze w 2017 r.

- Po zebraniu ofert konkursowych na ten rok wiemy już dzisiaj, że dzięki programowi powstanie w Polsce do końca roku 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 972 instytucjach opieki, czyli żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunów dziennych w 447 gminach – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY

Dofinansowanie

Z danych resortu wynika, że 77,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r.,  z tego 728 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. -  W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. przekażemy 4,2 mln zł – podkreśla szefowa resortu rodziny. Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,8 mln zł (1,6 tys. miejsc).

 

Z danych MRPiPS wynika, że średnia opłata miesięczna za pobyt dziecka w publicznym żłobku czy klubie dziecięcym, jaką ponoszą rodzice, jest obecnie o 419 zł niższa w porównaniu do opłat w placówkach prywatnych. Spada także wysokość opłat za miejsca w żłobkach i klubach prywatnych, które skorzystały z dofinansowania z „Malucha+”. –  W edycji 2019 kwota dofinansowania, o którą obniżono miesięczną opłatę rodziców, wyniesie 100 zł w podmiotach niepublicznych – wskazała minister.

Czytaj też: Rafalska: "500 plus" na pierwsze dziecko będzie przysługiwało na wniosek >>>