Uznanie czy służba w czasach PRL w służbach objętych ustawą "dezubekizacyjną" była krótkotrwała zależy wyłącznie od urzędnika, który rozpatruje sprawę o zastosowanie "prawa łaski" przez ministra spraw wewnętrznych. Nie ma na to żadnego parametru lub wskaźnika procentowego - mówi adwokat Damian Sucholewski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2019
Administracja publiczna
Ustawa regulująca sytuację europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce, może wejść w życie. Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę.
Krzysztof Sobczak
31.12.2018
Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację, dzięki której w przypadku nowych inwestycji, podejmowanych przez m.in. spółdzielnie mieszkaniowe "przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nastąpiło z chwilą przeniesienia praw do lokali na rzecz mieszkańców budynku, którzy zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w tych lokalach".
Krzysztof Sobczak
31.12.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o służbie zagranicznej, na podstawie której w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które między 22 lipca 1944 r., a 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były współpracownikami tych organów.
Krzysztof Sobczak
31.12.2018
Administracja publiczna
Stowarzyszenie nie udowodniło, że żądana informacja o nagrodach urzędników poprawi funkcjonowanie ministerstwa, a więc nie otrzyma informacji przetworzonej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Gdyby chodziło tylko o nazwiska i sumy, to można by było ją ujawnić - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2018
Kadry w oświacie
Coraz więcej procesów będzie zinformatyzowanych – wdrażamy systemy, które mają ułatwić obsługę obywateli, ale pojawiają się nowe ryzyka, a to wszystko wiąże się z kosztami. Wiele usług, które funkcjonują w urzędach, ma luki – mówi Marcin Kostrzewa-Pisarek.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2018
Administracja publiczna
Od nowego roku nie będzie gminy Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, która zbankrutowała. Na mocy specjalnej ustawy została zniesiona i włączona do sąsiednich gmin – Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Samorządy te nie poniosą jednak odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Ostrowic.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2018
Samorząd terytorialny RODO

WSA: Głos przewodniczącego rady nie może być ważniejszy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie ma żadnych ustawowych podstaw, aby głos prowadzącego obrady miał większą wagę i decydował o wyniku głosowania w przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw” - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dorian Lesner
31.12.2018
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Po 1 stycznia 2019 roku starosta nada rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości na czas usunięcia awarii czy remontu gazociągu, wodociągu, linii energetycznej. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac nawet wówczas, gdy zaskarżą tę decyzję.
Jolanta Ojczyk
29.12.2018
Budownictwo
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie mógł zawierać przepisów o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na zabudowę mieszkaniową. Potrzebna jest do tego zgoda ministra środowiska, a rada miasta jej nie uzyskała. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
29.12.2018
Administracja publiczna
Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.12.2018
Przyjęte opłaty za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych były znacznie wyższe niż rzeczywiste koszty realizacji tego zadania. Uzyskana nadwyżka miała sfinansować etaty w magistracie i straży miejskiej. Działanie to stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej – uznał WSA we Wrocławiu.
Dorian Lesner
28.12.2018
Finanse samorządów

Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste

Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Te będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Celem opracowywanej ustawy jest ograniczenie nieprawidłowości w miejscach, które nielegalnie, omijając obowiązujące przepisy świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Na problem zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, podnosząc że w tych miejscach, znajdujących się poza jakąkolwiek kontrolą, może dochodzić do tortur.
Patrycja Rojek-Socha
28.12.2018
Opieka zdrowotna
Są szanse, żeby nowe prawo dotyczące ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów zaczęło obowiązywać jesienią 2019 roku - uważa resort rozwoju. Projekt przewiduje m.in. obowiązek zapewniania dostępności dla klientów przez urzędy oraz grzywny za brak dostępności.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.12.2018
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję odwoławczą kilka dni po tym jak jedna ze stron postępowania zmarła. To ustalenie skutkować musiało stwierdzeniem nieważności decyzji, skoro miało miejsce rażące naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
27.12.2018
Samorząd terytorialny
Właściciel nieruchomości miał interes prawny w zaskarżeniu uchwały rady gminy, która w sposób sprzeczny z prawem ustalała stawki opłat za zagospodarowanie odpadów od domków letniskowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nie musiał on zamieszkiwać na terenie gminy.
Dorian Lesner
26.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Pobocze jest elementem drogi, dlatego zarządcy drogi ma obowiązek usuwać widoczne, istotne nierówności pobocza, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości jezdni. Z drugiej strony, pieszy mając do dyspozycji chodnik nie powinien iść poboczem – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
24.12.2018
Samorząd terytorialny
Kierowcy posiadający prawo jazdy kat. B od 22 grudnia br. mogą już także prowadzić trójkołowym motocykle. Jednak uprawnienie takie będzie przysługiwało tylko kierowcom, którzy od co najmniej trzech lat mają prawo jazdy takiej kategorii.
Krzysztof Sobczak
23.12.2018
Administracja publiczna
Do tej pory nikt nie zgłosił się z postulatem o przyspieszenie wyborów parlamentarnych - poinformował o tym sam prezydent Andrzej Duda. Pytany czy będzie startować w wyborach prezydenckich - w 2020 r. - powiedział, że na razie trzeba się skupić na kampaniach wyborczych w przyszłym roku.
Patrycja Rojek-Socha
22.12.2018
Administracja publiczna
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w piątek, że nie będzie podwyżek cen energii - dostawcy mają nie stracić, a odbiorcy zapłacić tyle, ile do tej pory. Rząd przygotował kilka mechanizmów, które pozwolą utrzymać ceny na poziomie z I połowy 2018 roku. Specjalnie w tym celu zbierze się tuż po Bożym Narodzeniu parlament.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Rynek i konsument
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na wdrożenie pilotażowego programu dofinansowania ocieplenia domów jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie i wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów emisyjnych. Zadaniem gminy będzie planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma możliwości kwestionowania decyzji o przejęciu przez państwo nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ponieważ w takich sprawach - od 1992 r. - nie można stosować przepisów o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności, uchylenia czy zmiany decyzji. Jego zdaniem, to łamanie praw konstytucyjnych.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2018
Samorząd terytorialny
Żądanie udzielenia informacji przetworzonej może zostać uwzględnione pod warunkiem wykazania, że jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. Krąg podmiotów, które wykażą taką przesłankę, jest ograniczony - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wynika z tego, że stowarzyszenia nie mogą liczyć na dane o wydatkach partii politycznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.12.2018
Finanse
Rada gminy nie może ryczałtowo określić wysokości kosztów podróży służbowej sołtysa. Kosztów tych nie można też włączyć do kwot diet, a tym bardziej do zryczałtowanej ogólnej kwoty obejmującej obie wartości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Robert Horbaczewski
21.12.2018
Samorząd terytorialny
Parentyzacja to nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych, która umożliwia automatyczne tworzenie powiązań dziecka z rodzicami. Wystarczy, że urzędnik wprowadzi PESEL-e rodziców w danych dziecka. Zmiana uprości wnioskowanie o zasiłki i zapobiegnie wyłudzaniu świadczeń.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.12.2018
Administracja publiczna RODO
Wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów i umożliwienie restrukturyzacji długu oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zadłużania i regulacji w zakresie postępowań naprawczych zakłada ustawa, którą poparł Senat.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Finanse publiczne Finanse samorządów
Senat chce wnieść do Sejmu projekt ustawy zapobiegającej obniżaniu wysokości bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski