Rząd przesuwa szpitalom termin na dostosowanie się do nowych zasad funkcjonowania oddziałów ratunkowych. Z opublikowanego projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wynika, że placówki medyczne będą miały czas do połowy 2021 r. oraz do końca przyszłego roku na dostosowanie się do przepisów.

Czytaj w LEX: Procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko >

 

Obowiązek zbudowania lądowiska odroczony

Obowiązki jakie spoczną na szpitalach to:

  1. organizacja miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  2. organizacja gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru;
  3.  zorganizowanie miejsca izolacji w oddziale;
  4.  zorganizowanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych;
  5. zapewnienie, aby ordynatorem był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
  6. posiadanie lotniska bądź lądowiska.

 

Pierwsze dwa wymagania miały być pierwotnie spełnione do czerwca tego roku. Minister zdrowia przesuwa ten obowiązek o rok. Zaś dostosowanie się do pozostałych wymagań z końca 2020 roku, rząd przesuwa do końca 2021.

Czytaj w LEX: Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców >

Budowa lądowisk dla szpitali  byłaby teraz niebezpieczna

Rządzący uzasadniają, że szpitale są zajęte teraz walką z epidemią  koronawirusa.  - W obliczu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2  prace w szpitalu zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. Ponadto należy podkreślić, że prowadzone przez szpitale prace dostosowawcze w obecnej sytuacji w znacznej mierze są utrudnione, czy wręcz niemożliwe ze względu na brak rąk do pracy, a także trudności w dostawach materiałów budowlanych i – 4 – wyposażenia medycznego. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ponadto wiele podmiotów leczniczych działa obecnie w warunkach podwyższonej gotowości, a lekarze medycyny ratunkowej mogą być kierowani do innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych niż SOR, w sytuacjach tego wymagających - wskazuje uzasadnienie do projektu.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 2.0 - szczególne instrumenty wsparcia dla podmiotów leczniczych w walce z SARS-CoV-2  >