- Skoro otwarcie placówek to ukłon w stronę rodziców pracujących, zwłaszcza tych z pierwszeństwem skorzystania z miejsca w placówce,  dodatkowe ograniczenie 1 rodzica z 1 dzieckiem na 15 m kw powierzchni przestrzeni wspólnej placówki wprowadzi dodatkowe utrudnienia zwłaszcza w godzinach porannych - zwracają uwagę samorządowcy.

Odmrażanie gospodarki, czy koronaparty? Kontrowersyjne otwarcie przedszkoli>>

Sprawdź w LEX: Czy w przedszkolu samorządowym w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusowi można wprowadzić regulacje związane z mierzeniem dziecku temperatury? >

Potrzeba dwa razy więcej pracowników

Samorządowcy zwracają uwagę, że zmniejszenie liczebności grup o połowę oznacza, że w przedszkolach należy zatrudnić dwukrotnie więcej pracowników. Problemem jest też wiek pracowników - w zaleceniach GIS znalazł się zapis, by do opieki nad dziećmi w czasie epidemii nie angażować osób, które ukończyły 60. rok życia, tymczasem przedszkola niekoniecznie mają w tej kwestii alternatywę.

Czytaj w LEX: Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników - budowanie odporności psychicznej w kryzysie >

 


 

Uwagi do wytycznych GIS:

  • obowiązek utrzymania 12-14 dzieci w grupie (zamiast dotychczasowej liczby 25):
  • skąd pozyskać dodatkowych opiekunów w przedszkolu, w przypadku dużego zainteresowania miejscami?  Dotychczasowe grupy powinno się dzielić na pół zatem potrzeba dwa razy więcej pracowników. Jednocześnie wprowadzono zakaz angażowania w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia.
  • minimalna przestrzeń (do wypoczynku, zabaw i zajęć) określona na 4m kw  sugeruje, że dla grupy przedszkolnej  powinno to być minimum 48 m kw – zatem czy powierzchnia jest podstawowym wyznacznikiem liczby dzieci w grupie.
  • w obiekcie należy jednocześnie przygotować dodatkowe pomieszczenie (pomieszczenia) jako ewentualne „izolatki” dla dzieci z „niepokojącymi” objawami;
  • obowiązek przyporządkowana do grupy tych samych opiekunów ogranicza możliwość manewru i reagowania na bieżące potrzeby placówki
  • jaka jest procedura na wypadek choroby opiekuna grupy?  Czy wszystkie dzieci z grupy powinny być wówczas wysłane na obowiązkową kwarantannę do swoich domów?
  • jak wdrożyć obowiązek wprowadzenia różnych godzin przyjmowania grup (dzieci z grup) do placówki?   
  • pomiar temperatury ciała dziecka (w momencie zauważenia niepokojących objawów) powinien być uznany jako konieczność, a zgoda rodziców/opiekunów na tę czynność – domniemana.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w okresie ruchu kadrowego - poradnik na przykładach >