Informacja o wykształceniu zastępcy prezydenta miasta jest publiczna. Dlatego rozpoznając wniosek o jej udostępnienie, organ nie może się zasłonić ochroną prywatnej sfery życia samorządowca i udzielić ogólnikowej odpowiedzi na konkretne pytania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
17.08.2019
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku transmisji obrad wzmacnia regulację konstytucyjną, zgodnie z którą obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. To już działa, ale praktyka pokazuje, że przepisy nie są jednoznaczne, bo nie ma np. jednolitych wymagań co do standardów technicznych tych transmisji
Aleksander Hyżorek
17.08.2019
Samorząd terytorialny

Już 50 tys. urodzeń zgłoszono on-line

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
W lipcu padł rekord - online zgłoszono wtedy dokładnie 4703 nowonarodzonych dzieci. E-usługa umożliwiająca zgłaszanie online narodzin dziecka osiągnęło dziś - jak podaje resort cyfryzacji - kolejny ważny etap swojego życia. Dzięki niej zarejestrowano narodziny 50 tysięcy maluchów.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu nie będą mogli wykorzystywać rządowych samolotów np. do lotów do domu. Misjami oficjalnymi będą tylko loty bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań wynikających z pełnionych funkcji - takie zasady mają znaleźć się w przygotowywanej przez rząd ustawie ws. lotów najważniejszych osób w państwie.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Administracja publiczna

Uchodźców w Unii więcej, a w Polsce mniej

Administracja publiczna Prawo unijne
Liczba wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Unii Europejskiej w pierwszym półroczu wzrosła o 10 proc. w porównaniu z takim okresem ubiegłego roku. W Polsce natomiast w pierwszym półroczu 2019 r. wnioski o ochronę międzynarodową złożyło 1,8 tys. cudzoziemców, czyli o około 12 proc. mniej niż w takim samym okresie 2018 roku.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Administracja publiczna Prawo unijne
Banki komercyjne są zainteresowane udziałem w programie Czyste Powietrze i rozmowy z nimi na ten temat będą prowadzone - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. To reakcja na groźbę ze strony Komisji Europejskiej, że wstrzymane zostaną fundusze na ten cel, jeśli ich rozdzielaniem zajmować się będą tylko agendy rządowe.
Krzysztof Sobczak
16.08.2019
Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Samorząd może zmienić przeznaczenie rezerwy celowej, która została utworzona z jego woli. Nie ma już natomiast takiej swobody przy rezerwach, których obowiązek powołania przewidują ustawy. Dlatego też WSA w Poznaniu stwierdził, że na działalność edukacyjną nie można przeznaczyć środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Dorian Lesner
16.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zespół ekspertów zajmie się finansami samorządu

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Wkrótce ma być powołany specjalny zespół ekspertów rządowych i samorządowych, który będzie pracował nad nowym systemem finansowym samorządu w całej strukturze finansów publicznych państwa. Zespół zajmie się zarówno zmianami długoterminowymi, jak też pilnymi działaniami doraźnymi.
Hanna Hendrysiak
16.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Jeśli nie będziemy segregować śmieci, możemy zapłacić nawet cztery razy więcej, niż ustali gmina za zbieranie śmieci selektywnie. Powinno to zniechęcić do mieszania odpadów. Problem i tak będzie w blokach, gdzie pojemniki są wspólne i trudno ustalić, kto wrzucił śmieci niewłaściwie. A wtedy wszyscy mogą zapłacić więcej, mimo że segregują, nawet gdy tylko jeden sąsiad tego nie robi.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Od września dentysta w każdej szkole, ale tylko na papierze 

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
12 września zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nią każde dziecko ma mieć zapewnioną w szkole profilaktykę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zarówno samorządowcy, jak i dentyści twierdzą, że zmiana przepisów nie poprawi uzębienia dzieci i młodzieży, bo nie zagwarantowano na to dodatkowych pieniędzy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który stwierdził nieważność uchwały radnych Częstochowy premiującą podczas rekrutacji do przedszkoli zaszczepione dzieci. W Katowicach przy rekrutacji do miejskich żłobków już od września zaszczepione dzieci dostaną dodatkowe punkty. Także Poznań, Warszawa, Sosnowiec chcą premiować zaszczepione dzieci.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.08.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Mariusz Kamiński powołany został w środę przez prezydenta na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Będzie łączył tę funkcję z obowiązkami koordynatora ds. służb specjalnych. Zastąpi na stanowisku szefa MSWiA Elżbietę Witek, która została wybrana na marszałka Sejmu.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Administracja publiczna

NIK krytykuje urzędy za nadmorskie budowy  

Administracja publiczna Budownictwo
Inwestycje tuż przy plażach, na krawędziach klifów i na wałach wydm, nawet bez badań geotechnicznych - takie błędy wytyka dyrektorom skontrolowanych urzędów morskich Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że pozytywnie opiniowali oni zgody na budowę w takich przypadkach, nie troszcząc się o ochronę wybrzeża.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W środę 14 sierpnia wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych znaków informujących o odcinkowym pomiarze prędkości. Zdaniem resortu infrastruktury, który je przygotował, bardziej czytelne oznakowanie ma pomóc rozróżnić znaki odcinkowego pomiaru prędkości od punktowego.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Administracja publiczna
Informacje o składanych przez głównych wykonawców wnioskach o ogłoszenie upadłości mogą świadczyć o zbliżającym się kryzysie w branży budowlanej, podobnym do tego z 2012 roku. Podmioty, które w swoim portfelu mają zarówno nierentowne inwestycje, jak i zyskowne powinny rozważyć skorzystać z możliwości postępowania restrukturyzacyjnego, które pozwala odstąpić od umowy
Romańska Marta
14.08.2019
Budownictwo Finanse
Nagranie z obrad sesji rady gminy nie może ujawnić informacji niejawnych, tajemnic chronionych ustawowo, dotyczących prywatności osób fizycznych i tajemnic przedsiębiorstwa. Decyzję o przerwaniu nagrywania podejmuje przewodniczący rady – przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Robert Horbaczewski
14.08.2019
Samorząd terytorialny RODO
Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że komitet wyborczy nie dołączył właściwej liczby podpisów osób popierających tę inicjatywę. Skarżący tłumaczył, że nie zebrał wymaganej liczby podpisów, gdyż w zawiadomieniach podawano dwa różne terminy ich złożenia. Skarga była jednak niezasadna – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
14.08.2019
Wybory

Ustawa o emeryturach mundurowych po 25 latach służby podpisana

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Prezydent podpisał we wtorek nowelę o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników mundurowych, której celem jest przyznanie pracownikom mundurowym m.in. prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat życia oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Ustawa będzie obowiązywać z mocą od 1 lipca br.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

MIiR: Pieczątki będą coraz rzadsze w urzędach

Finanse publiczne Administracja publiczna
Kolejne instytucje zostały zwolnione z obowiązku stawiania pieczątek na urzędowych papierach. To efekt sześciu rozporządzeń, które już obowiązują. Kolejny pięć ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Ich cel - to jak zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - ograniczenie biurokracji.
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna

Będzie wsparcie dla gmin na WiFi

Administracja publiczna
W sumie gminy mają otrzymać 120 mln zł na uruchomienie punktów dostępu do WiFi w miejscach publicznych. Maksymalne kwota dofinansowania ma wynieść 64 368 zł. Zapowiedział to minister cyfryzacji Marek Zagórski. Chodzi o program "Internet dla każdego".
Patrycja Rojek-Socha
13.08.2019
Administracja publiczna
Ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główny cel zmian proponowanych w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji pakietu ustaw dotyczących funkcjonowania administracji publicznej. M.in. powstać ma Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem.
Krzysztof Sobczak
13.08.2019
Administracja publiczna
Samorząd odmówił objęcia młodego cudzoziemca programem integracyjnym, ponieważ rodzina chłopca już raz korzystała z takiej pomocy przed jego urodzeniem. WSA w Gdańsku uznał, że nie było to słuszne rozstrzygnięcie, ponieważ każdy cudzoziemiec nabywa własne potrzeby integracyjne, które są niezależne od potrzeb pozostałych członków jego rodziny.
Dorian Lesner
13.08.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Farma fotowoltaiczna jest urządzeniem infrastruktury technicznej, więc nie musi spełniać warunku dobrego sąsiedztwa i dostępu do drogi publicznej. Specyfika takich inwestycji wyklucza bowiem możliwość ich dostosowania do cech zabudowy istniejącej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Dorian Lesner
13.08.2019
Administracja publiczna Budownictwo

MEN zapowiada rozmowy z samorządami o finansach oświaty

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji zapewnia, że chce wprowadzać zmiany w oświacie. Wskazuje na mankamenty, które wymagają zmian i zapowiada, że będzie o nich rozmawiać z samorządami i związkami zawodowymi. Pierwsze spotkanie, poświęcone m.in. subwencji oświatowej, ma odbyć się 21 sierpnia br. w Warszawie.
Sylwia Gortyńska
13.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
We wtorek 13 sierpnia upływa termin składania oświadczeń uprawniających do skorzystania z mechanizmu chroniącego przed wzrostem cen prądu. Złożenie oświadczenia - potwierdzającego status uprawnionego - jest konieczne, by w drugim półroczu 2019 r. mógł on być rozliczany według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r.
Krzysztof Sobczak
12.08.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
KPRM podjęła decyzję, że do piątku przygotuje pierwszą wersję projektu ustawy, która następnie będzie poddana konsultacjom, w tym z klubami parlamentarnymi - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Jesteśmy zdeterminowani, by przepisy ws. lotów VIP-ów przyjąć w tej kadencji Sejmu - dodał.
Paweł Żebrowski
12.08.2019
Radnemu trzeba umożliwić sfotografowanie dokumentów związanych z działalnością urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, czy gminnych osób prawnych. Z możliwości uzyskania informacji z dokumentów wyłączone są te, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osobiste oraz te, do których radny nie ma dostępu ze względu na zawartą w nich tajemnicę prawnie chronioną.
Jakub Wilk
12.08.2019
Samorząd terytorialny
Wywiad środowiskowy powinien być co do zasady przeprowadzany do konkretnej sprawy. Jednakże w szczególnych sytuacjach praktyka ta nie może istotnie rzutować na prawidłowość wydanej decyzji. Szczególnie w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości związanych z aktualnością wywiadu, który został przeprowadzony na potrzeby innego postępowania. Tak orzekł WSA w Białymstoku.
Dorian Lesner
12.08.2019
Pomoc społeczna
Rady gmin niepotrzebnie wprowadzają w swoich uchwałach regulacje powtarzające lub zmieniające postanowienia kodeksu cywilnego. Powoduje to nieważność aktów prawa miejscowego. Gminy powielają takie błędy m.in. w regulaminach korzystania z obiektów nad wodą.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.08.2019
Samorząd terytorialny
Jako rząd będziemy gotowi, by projekt ustawy ws. zasad lotów najważniejszych osób w państwie był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Regulacja ma zawierać m.in. m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD, zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.08.2019
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski