Urzędnicy mogą zmusić do obowiązkowych szczepień; potwierdził sąd - informuje wtorkowa...
PAP
20.02.2018
Szkoły nie mają kontroli nad instruktorami gender - informuje wtorkowy Nasz Dziennik.
PAP
20.02.2018
Sąd administracyjny uchylił grzywnę w wysokości 3 tys. zł, która została nałożona na prezydent...
PAP
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Z przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze ankiety wynika, że samorządy pozytywnie oceniają...
Norbert Bonin
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Pierwszy etap postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Sam fakt podania w oświadczeniu niezgodnych z rzeczywistością danych o wartości sprzedaży alkoholu...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił przewodniczącemu Państwowej Komisji...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2018
Jak wynika z opracowania Biura Analiz Sejmowych, wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych...
PAP
19.02.2018
Krajowe firmy informatyczne narzekają na brak zamówień publicznych i rosnące koszty wynagrodzeń. Do...
Krzysztof Sobczak
19.02.2018
Zamówienia publiczne
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poinformował w niedzielę, poprzez media społecznościowe, o swojej...
PAP
18.02.2018
Samorząd terytorialny
Jak się dowiedzieliśmy od szefowej KBW Beaty Tokaj, o ok. 150 mln zł wzrosły szacunki kosztów...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Obowiązujace obecnie przepisy znacznie odformalizowały postępowania przetargowe w zakresie usług...
Krzysztof Sobczak
16.02.2018
Zamówienia publiczne
Polacy deklarują gotowość uczestniczenia w wyborach samorządowych. Swój udział jako pewny określiło...
PAP
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Samorządy powinny skupić się przede wszystkim na działaniach profilaktycznych, gdyż w dłuższej...
Norbert Bonin
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Z internetu światłowodowego korzysta tylko 3,9 proc. gospodarstw domowych w Polsce - informuje...
PAP
16.02.2018
Do poniedziałku, 19 lutego, został przedłużony termin, w którym kandydaci na komisarzy wyborczych...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Ponowny przetarg na budowę drugiej jezdni ekspresowej trasy S1, wiodącej do lotniska Katowice,...
PAP
16.02.2018
Zamówienia publiczne
Dwukierunkowe, klimatyzowane, fabrycznie nowe i komfortowe dla pasażerów, wyposażone w defibrylator...
PAP
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informator dotyczący dofinansowania...
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Warto wziąć udział w programie płatności bezgotówkowych - gmina za to nie płaci, obsługa jest...
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może skracać ustawowego, 14-dniowego terminu na udostępnienie kontrolującym...
Robert Horbaczewski
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Żadna oferta nie wpłynęła w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity na dostawę ośmiu...
PAP
15.02.2018
Zamówienia publiczne
Zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych...
Dorian Lesner
15.02.2018
Samorząd terytorialny
214 nowych placówek dla osób 60+ otrzyma w tym roku prawie 35,5 mln zł dofinansowania na utworzenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Podstawowe założenia uchwały antysmogowej, a także źródła dofinansowania do wymiany pieców, to...
Norbert Bonin
15.02.2018
Samorząd terytorialny
Ciężki sprzęt służący do wycinki drzew, czyli harwestery, nie wrócą do Puszczy Białowieskiej -...
PAP
15.02.2018
Ministerstwo Energii ma plan rozwoju dla ekoelektrowni. Już w tym roku chce dużej aukcji dla...
PAP
15.02.2018
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej krytykuje zapisy wprowadzone przez komisje sejmowe...
Robert Horbaczewski
14.02.2018
Samorząd terytorialny