Na rozwój żłobków i klubów dla dzieci do lat trzech w przyszłym roku rząd przeznaczył 450 mln zł....
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2018
Samorząd terytorialny
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że rząd chce wspierać wszystkie...
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2018
Młodzieżowy klub sportowy podczas meczu rozprowadzał bilety - cegiełki. WSA w Łodzi uznał, że...
Robert Horbaczewski
05.09.2018
Samorząd terytorialny
Gmina nie może ustanowić takiego zakazu, ponieważ jest on nieproporcjonalny i ogranicza prawa...
Dorian Lesner
05.09.2018
Samorząd terytorialny
Przedsiębiorca, właściciel fermy drobiu powinien bardziej współpracować z marszałkiem województwa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2018
Środowisko
Prokuratura rejonowa przedstawiła Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2018
Administracja publiczna
Termin zgłoszeń do komisarzy wyborczych upływa 6 września. Członków terytorialnych komisji...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2018
Wybory
Ciężar pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej spoczywa na gminie, a koszty funkcjonowania...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2018
Pomoc społeczna
Wypłacono już ponad 1,83 miliona świadczeń z 2,82 mln pozytywnie rozpatrzonych w ramach realizacji...
Monika Sewastianowicz
04.09.2018
Szkoła i uczeń
Wszyscy ponoszą ryzyko zadłużenia samorządu – społeczność lokalna, władze gminy, Skarb Państwa,...
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2018
Finanse samorządów
W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarto prośbę o rozważenie zadania pytań TSUE, czy...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2018
Samorząd terytorialny
Według minister finansów Teresy Czerwińskiej to kryteria merytoryczne decydują o tym, który...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2018
Finanse samorządów
Według Biura Rzecznika Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacji...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2018
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Obowiązkiem rady gminy jest dostosowanie uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia wójta do...
Jakub Wilk
03.09.2018
Samorząd terytorialny
Fundusz sołecki ma już 71 procent gmin wiejskich. Samorządowcy obawiają się jednak, że dalsze...
Robert Horbaczewski
03.09.2018
Samorząd terytorialny
Obniżka rachunków za ciepło, energię i utylizację odpadów, odbudowa połączeń autobusowych,...
Krzysztof Sobczak
02.09.2018
Nie idziemy w tych wyborach po to, by się srożyć i rozliczać. My będziemy się srożyć i rozliczać...
Krzysztof Sobczak
02.09.2018
Ustawa o samorządzie gminnym nie wprowadza dla ważności wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej...
Robert Horbaczewski
01.09.2018
Wybory
Segregowanie śmieci będzie się opłacać. Opłaty za odbiór za zmieszane będą cztery razy wyższe niż...
Jolanta Ojczyk
31.08.2018
Środowisko Domowe finanse
Jeśli mieszkańcy gminy czują się zagrożeni nielegalnym składowiskiem odpadów, to nic na to nie...
Krzysztof Sobczak
31.08.2018
Środowisko Finanse samorządów
To właściwa rada gminy a nie sąd zajmuje się rozpatrywaniem protestów wyborczych lub odwołań w...
Robert Horbaczewski
31.08.2018
Wybory
Samorządy od 1 do 15 września br. będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dróg w ramach...
Krzysztof Sobczak
30.08.2018
Budownictwo
RODO jest ważnym aktem, który ma wspierać wybory, a nie prowadzić do ich sparaliżowania - uważa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2018
RODO Wybory
Iwona Kochel została wyznaczona przez premiera do wykonywania zadań wójta gminy Bielice w woj....
Krzysztof Sobczak
30.08.2018
Samorząd terytorialny
Zdecydowana większość mieszkańców państw Unii Europejskiej chce rezygnacji ze zmian czasu dwa razy...
Krzysztof Sobczak
30.08.2018
Administracja publiczna
Domniemane powstanie kosztów usunięcia pojazdu nie zostało udowodnione - orzekł Wojewódzki Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2018
Administracja publiczna
Rada gminy ustalając odległość punktu sprzedaży alkoholu od miejsc chronionych nie może wyznaczać...
Robert Horbaczewski
30.08.2018
Administracja publiczna
Za kilka dni minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawi informację o opóźnieniach w...
Krzysztof Sobczak
29.08.2018
Samorząd terytorialny
Temat województwa środkowopomorskiego cały czas istnieje i zamierzamy zintensyfikować konsultacje w...
Krzysztof Sobczak
29.08.2018
Samorząd terytorialny
Wymóg każdorazowego informowania o administratorze danych, obowiązek stosowania klauzul...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.08.2018
Samorząd terytorialny RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski