Jak poinformował podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w pierwszych dniach grudnia ma być rozstrzygnięty drugi nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informację taką uzyskał od szefa gabinetu premiera.

Samorządy wciąż czekają na wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powołana przez Prezesa Rady Ministrów Komisja do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dotychczas nie zakończyła prac nad analizą wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, na co niewątpliwie ma wpływ liczba tych wniosków – informowało nas niedawno Centrum Informacyjne Rządu.

 


Jak mówił podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Jacek Brygman, wójt Cekcyna, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, rozstrzygnięcie naboru jest bardzo ważne z punktu widzenia samorządów. - Jest niezbędne do projektowania budżetów samorządów na rok przyszły - podkreślił.

Decyzja premiera 7 dni po rekomendacjach komisji

Zgodnie z nowelizacją uchwały Rady Ministrów nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która weszła w życie w dniu 31 października, Prezes Rady Ministrów składa dyspozycję wypłaty środków w terminie 7 dni od dnia przekazania przez ww. Komisję stosownych rekomendacji.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje ważne dla mieszkańców, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Działa też wyszukiwarka Funduszu Inwestycji Samorządowych>

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych TUTAJ>