Nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 13 stycznia.  27 stycznia Sejm odrzucił senackie weto do tej ustawy Senatu. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły zasadności i przeznaczenia broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nie wiadomo dlaczego "mają przejść pod decyzyjność premiera", a nie ministra obrony narodowej czy ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja przewiduje zmianę nazwy Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, co ma bardziej precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji. Pozostanie ona w dalszym ciągu agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

Przepisy ustawy rozbudowują system rezerw strategicznych o dotychczas nieuwzględnione materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zwiększenie efektywności zabezpieczeń Polski, a także jej obywateli, na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym.