Jasność, czytelność, łatwość w wypełnianiu, swoboda co do formy oraz mniejsza liczba wzorw, to...
Anna Stańczuk
22.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 września 2010 r.
22.09.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 22 września 2010 r.
22.09.2010
Gazeta Prawna, 22 września 2010 r.
22.09.2010
Nowelizacja definicji budowli w Prawie budowlanym będzie miała znaczący wpływ na opodatkowanie...
Bartosz Starczewski
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2010 r., sygn. akt NK.I.IWit...
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Formułowanie przez Radę Miejską w uchwale w sprawie szczegłowych zasad, sposobu i trybu umarzania...
Anna Dudrewicz
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy postąpić, jeżeli podmiot wystąpił z wnioskiem o nowe pozwolenie na wykonanie urządzenia...
Ewa Florkiewicz
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 września 2010 r
21.09.2010
Rzeczpospolita, 21 września 2010 r.
21.09.2010
W kalendarzu każdej jednostki samorządu terytorialnego znajdują się wydarzenia o charakterze...
Marcin Michał Wiszowaty
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Kto powinien ustalić sposb rozliczania kosztw proporcjonalnych z innymi placwkami oświatowymi w...
Agata Piszko
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Zapewnienie sprawności i rzetelności postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do...
Wojciech Kowalski
21.09.2010
Samorząd terytorialny
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest organem samorządu terytorialnego w...
Izabela Klisowska
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Jakie skutki wywołają darowizny dokonywane na rzecz spłki gminnej w związku z budową sieci...
Paweł Łabno
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Nowa ustawa o dowodach osobistych wprowadza zmiany w procedurze wydawania dokumentw poprzez jej...
Patryk Ciurak
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,20 września 2010 r.
20.09.2010
Rzeczpospolita,20 września 2010 r.
20.09.2010
Fakt, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunkw...
Anna Stańczuk
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Szczegłowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w...
Wojciech Kowalski
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Ustanowienie warunkw udzielania mikroprzedsiębiorstwom, małym lub średnim przedsiębiorstwom (w tym...
Wojciech Kowalski
20.09.2010
Samorząd terytorialny
Na posiedzeniu w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrw przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...
Wojciech Kowalski
17.09.2010
Samorząd terytorialny
Uzyskanie przez przedsiębiorcw łatwiejszego dostępu do pozyskiwania w ramach Regionalnych Programw...
Wojciech Kowalski
17.09.2010
Samorząd terytorialny
Czy starosta może upoważnić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wydania decyzji o...
Maciej Jastrzębski
17.09.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 17 września 2010 r.
17.09.2010
Gazeta Prawna, 17 września 2010 r.
17.09.2010
Gazeta Prawna, 17 września 2010 r.
17.09.2010
Nowe dowody osobiste mają łączyć w sobie funkcje dokumentu tożsamości, podpisu elektronicznego oraz...
Patryk Ciurak
17.09.2010
Samorząd terytorialny