Tomasz Gawroński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 2001 r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej oraz administracyjnym prawie materialnym, w szczególności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami. Wieloletni trener (szkoleniowiec) z zakresu wymienionych zagadnień, od roku 2005 współpracuje z Wolters Kluwer Polska.

Artykuły autora

Decyzja o warunkach zabudowy ważna bezterminowo, ale może wygasnąć

Administracja publiczna Budownictwo

Pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazywano okres ich ważności. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, ponieważ rozstrzygnięcia te zyskały bezterminowy charakter. Oznacza to, że nie są one ograniczone terminem ważności. Ustawodawca przewidział jednak możliwość stwierdzenia ich wygaśnięcia.

12.10.2020

Pozwolenie na rozbiórkę można wygasić

Budownictwo

Co do zasady nie ma przeszkód do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na rozbiórkę na podstawie ogólnej przesłanki wynikającej z treści art. 162 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

20.12.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    34