Rzeczpospolita, 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Nałożenie na organy gminy i jednostki organizacyjne gminy obowiązku występowania do rady osiedla o...
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Na jaki okres należy umieścić kartę informacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej?
Bogna Czajka-Marchlewicz
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy wagę P1 subwencji oświatowej można zaliczyć dla uczniw szkł ponadgimnazjalnych, jako uczniw...
Agata Piszko
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy...
Wojciech Kowalski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Objęcie kognicją sądw administracyjnych rwnież przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy...
Wojciech Kowalski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 12 stycznia 2011 r....
12.01.2011
Nałożenie na organy gminy i jednostki organizacyjne gminy obowiązku występowania do rady osiedla o...
Anna Dudrewicz
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Wszystkie wojewdztwa otrzymają dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości od 9 do 50...
Michał Malinowski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
W praktyce stosowania prawa przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi...
Przemysław Krzykowski
12.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Gazeta Prawna, 12 stycznia 2011 r.
12.01.2011
Czy dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań należy uwzględnić w podstawie nagrody...
Michał Culepa
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Polska Agencja Prasowa, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Czy zakład budżetowy do końca roku bieżącego musi zmienić nazwę na samorządowy zakład budżetowy?
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 stycznia 2011 r.
11.01.2011
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie odwołania zastępcy wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie powołania zastępcy wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Fakt, że wjt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego...
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Fakt, że wjt (burmistrz, prezydent), w trybie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym powołał swego...
Anna Dudrewicz
11.01.2011
Samorząd terytorialny

Nowe wzory świadectw szkolnych

Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe wzory świadectw szkolnych w wersjach...
Patryk Ciurak
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zamieszczono krtki przewodnik...
Patryk Ciurak
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Status zastępcy wjta (burmistrza, prezydenta miasta) [wjta] jako pracownika samorządowego...
Ireneusz Krześnicki
11.01.2011
Samorząd terytorialny
Pobierz wzr zarządzenia w sprawie ustalenia liczby zastępcw wjta.
11.01.2011
Samorząd terytorialny
W myśl art. 33 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym do wjta, co do zasady, należą zadania związane...
Anna Dudrewicz
10.01.2011
Samorząd terytorialny
Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki oddanej przez gminę w...
Alicja Brzezińska
10.01.2011
Samorząd terytorialny