Czy szkoła może pokryć ze środków budżetowych koszty transportu i noclegów dla uczniów szkoły,...
Agata Piszko
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Na stronie internetowej MEN opublikowano terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w roku...
Patryk Ciurak
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Przepisy dotyczące sposobu oraz formy przekazywania sprawozdania do regionalnych izb obrachunkowych...
Wojciech Kowalski
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Poselski projekt zmieniający ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza szereg zmian,...
Anna Dudrewicz
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy burmistrz lub rada miasta może wprowadzić kadencyjność w zatrudnianiu kierowników jednostek...
Radosław Skwarło
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Odrębny lokal, w którym znajdują się miejsca parkingowe, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien...
Anna Dudrewicz
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Na karę 4 tys. zł grzywny skazał we wtorek Sąd Rejonowy w Szczytnie Bożenę A., która startując z...
Boguszewski Marcin
06.07.2011
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie musi przepraszać przewodniczącego NSZZ Solidarność Stoczni...
Anna Kisicka
06.07.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze -...
PAP
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Na tereny inwestycyjne, modernizację dróg czy szlaki turystyczne - m.in. na takie projekty...
PAP
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Koniec sądowej batalii o wynik samorządowych wyborów do rady gminy Nowa Wieś Lęborska (Pomorskie) w...
Wojciech Sibilski
06.07.2011
Minister Skarbu Państwa i władze województwa podlaskiego podpisały we wtorek w Warszawie umowę w...
PAP
06.07.2011
Samorząd terytorialny
W Unii Europejskiej powinna obowiązywać wspólna filozofia szacowania wartości nieruchomości, a...
PAP
06.07.2011
Samorząd terytorialny
Wieloletni szef Polskiej Żeglugi Morskiej Ryszard Karger został honorowym obywatelem Szczecina....
Prueffer Ewa
06.07.2011
Minister Skarbu Państwa i władze województwa podlaskiego podpisały we wtorek w Warszawie umowę w...
Wieczeryńska Sylwia
06.07.2011
Na tereny inwestycyjne, modernizację dróg czy szlaki turystyczne m.in. na takie projekty samorządy...
Wieczeryńska Sylwia
05.07.2011
Komisja Europejska może po wakacjach wydać decyzję w sprawie przesunięcia pieniędzy z kolei na...
PAP
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz...
PAP
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej....
PAP
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Podpisano umowę o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE na odbudowę infrastruktury...
Patryk Ciurak
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Z najnowszych danych MSWiA wynika, że 47% wszystkich gmin w Polsce podjęło uchwały o wyrażeniu...
Patryk Ciurak
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Na podstawie art. 17 ust. 3a oraz art. 71b ustawy o systemie oświaty, gmina obowiązana jest...
Agata Piszko
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Program Europejskiego Forum Nowych Idei, przygotowywanego z okazji Polskiej Prezydencji w Radzie UE...
Dorota Zawadzka
05.07.2011
Samorząd terytorialny
W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nie jest dopuszczone...
Anna Dudrewicz
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć w zależności od liczby dzieci w grupie świadczony w innej...
Wojciech Kowalski
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Bez wychodzenia z domu można już zweryfikować dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy. Elektroniczna...
Wojciech Kowalski
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków zakłada obywatelski...
PAP
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cmentarzach, dopuszczającą pochówek dzieci, które urodziły...
PAP
05.07.2011
Samorząd terytorialny
Czy pracownik zatrudniony na zastępstwo samorządowej komórce organizacyjnej musi odbyć służbę...
Michał Culepa
05.07.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski