Średnia europejska dostępności w sieci 20 najważniejszych usług oferowanych przez administrację, (takich jak: rejestracja samochodu, zgłaszanie danych do urzędu statystycznego, zapisy do szkoły wyższej) wyniosła 82%, a w Polsce 79%.

Poza dostępnością 20 podstawowych usług oferowanych przez elektroniczną administrację, badano także doświadczenie użytkownika w zakresie:
1. przejrzystości świadczenia usług - czyli czy może śledzić i odszukiwać na jakim etapie jest usługa, czy może uzyskać informację o czasie trwania realizacji usługi;
2. wielokanałowego świadczenia usług - czy może uzyskać dostęp do usługi za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych niż Internet (np. poprzez call center, pocztą e-mail);
3. ochrony danych osobowych - czy znalazł informację na stronie internetowej, że są respektowane przepisy dotyczące ochrony prywatności danych osobowych użytkownika;
4. łatwości użytkowania - czy uzyskał wsparcie (w postaci takich rozwiązań, jak: FAQ, demo, pomoc na żywo) i czy może dodawać dokumenty do aplikacji lub wniosków;
5. monitoringu zadowolenia użytkownika - czy istnieje jakaś forma monitorowania poziomu zadowolenia użytkowników, czy użytkownik może wyrazić swoją opinię i/lub złożyć skargę.

Ogólny wskaźnik „doświadczenie użytkownika” w odniesieniu do 20 usług e-administracji dla Polski był wysoki i wyniósł 91%, przy średniej europejskiej na poziomie 79%. Dla przykładu, w przypadku monitorowania zadowolenia użytkowników Polska uzyskała 95%, w porównaniu do średniej europejskiej 80%.

Pod względem dostępności elektronicznych zamówień publicznych na stronach internetowych urzędów Polska z wynikiem 75% uplasowała się powyżej średniej dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynoszącej 71%. Oceniano m.in. publikację informacji o przetargu na stronie internetowej, zgłoszenie oferty on-line oraz ostateczny wybór dostawcy.

W badaniu wzięły udział 32 państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym 27 państw UE oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie: www.mswia.gov.pl