W dniu 23 lutego 2011 r. Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej wydali rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 209). Zgodnie z rozporządzeniem termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 21 marca 2011 r. Czas trwania kwalifikacji ustala się na okres od dnia 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Rozporządzenie wskazuje też kategorie osób podlegających kwalifikacji.

Okres kwalifikacji wojskowej ustalony został na 88 dni kalendarzowych (61 dni roboczych), co wynika z przewidywanej liczby osób (blisko 300 tys.), podlegających w 2011 r. obowiązkowi spełnienia tej powinności oraz liczby osób, które mogą w każdym dniu roboczym zostać wezwane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (35-45 tys.). Termin wskazany w rozporządzeniu obejmuje okres, w którym odbywają się egzaminy maturalne, dlatego w uzasadnieniu do projektu wskazano, iż wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast będą wzywać osoby zdające matury w okresie przed rozpoczęciem lub po zakończeniu tych egzaminów. W razie potrzeby terminy stawiennictwa będą także konsultowane z takimi osobami w trybie indywidualnym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 24 lutego 2011 r.