Gazeta Prawna, 22 marca 2011 r.
22.03.2011
Zbycie użytkowania wieczystego przez pierwotnego użytkownika wieczystego w ciągu roku...
Wojciech Kowalski
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 marca 2011 r.
21.03.2011
Rzeczpospolita, 21 marca 2011 r.
21.03.2011
Zbycie użytkowania wieczystego przez pierwotnego użytkownika wieczystego w ciągu roku...
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 21 marca 2011 r....
21.03.2011
Brak regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych, z całą pewnością odbije się...
Wiesław Śniecikowski
21.03.2011
Samorząd terytorialny
W operacie szacunkowym należałoby wskazać znane cechy decydujące o podobieństwie. Są to, jak wynika...
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy placwka oświatowa może prowadzić działalność dochodową typu: sprzedaż obiadw na wynos,...
Agata Piszko
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy zakupiony sprzęt stanowiący pierwsze wyposażenie wybudowanej sali gimnastycznej zaliczyć do...
Dorota Skrzypska
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Pozytywna opinia kuratora ponownie byłaby wymagana do likwidacji szkoły lub placwki publicznej...
Patryk Ciurak
21.03.2011
Samorząd terytorialny
W operacie szacunkowym należałoby wskazać znane cechy decydujące o podobieństwie. Są to, jak wynika...
Anna Dudrewicz
21.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia21 marca 2011 r.
21.03.2011
Rzeczpospolita,21 marca 2011 r.
21.03.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 marca 2011 r.
18.03.2011
Przy wykładni przepisu art. 71 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie ma znaczenia...
Anna Dudrewicz
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 marca 2011 r.
18.03.2011
Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r
18.03.2011
Doprowadzenie do ukazania w księgach wieczystych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości...
Wojciech Kowalski
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r.
18.03.2011
W przypadku pracowników samorządowychustawa z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych...
Izabela Seredocha
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy obowiązek organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego przesłania zapisu wniosku w...
Marek Wojciech Gall
18.03.2011
Samorząd terytorialny

NIK prześwietlił gminy

Samorząd terytorialny
Zadania inwestycyjne w gminach, ktre uzyskały wsparcie ze środkw finansowych Unii Europejskiej są w...
Patryk Ciurak
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Przy wykładni przepisu art. 71 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie ma znaczenia...
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Samorządy, ktre nie przekształcą szpitali w spłki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki...
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę użytkowania i utrzymania obiektu, na...
Anna Kawecka
18.03.2011
Samorząd terytorialny

Więcej za „Owoce w szkole”

Samorząd terytorialny
Wyższe zryczałtowane stawki pomocy na jedną porcję owocw i warzyw, a także zmiany uwzględniające...
Patryk Ciurak
18.03.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r.
18.03.2011
14 dniowy termin do zgłoszenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umotywowanych zastrzeżeń...
Anna Dudrewicz
17.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 17 marca 2011 r.
17.03.2011