Trwa wypłacanie środków finansowych dla 18 gmin, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi w 2010 r. Pieniądze w ramach specjalnego programu będą wypłacane do 2012 r.

Według wstępnych szacunków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do końca przyszłego roku przekaże dla gminy Bogatynia - 37 mln zł, dla Bierunia – 23,5 mln zł, dla Lanckorony – 12,9 mln zł, dla Czechowic-Dziedzic – ponad 19 mln zł. Lista najbardziej poszkodowanych gmin powstała po konsultacjach szefa MSWiA z ministrem rozwoju regionalnego i ministrem środowiska oraz wojewodami. Lista ta obejmuje 18 samorządów z 8 województw. Na realizację projektu przewidziano ogółem ok. 600 mln zł. Pieniądze pochodzą z trzech źródeł: 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 200 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje MSWiA oraz 200 mln zł ze środków unijnych. Do tej pory z 200 mln zł, którymi dysponuje MSWiA przekazano 86,4 mln zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 21 lutego 2011 r.