Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie obejmuje finansowania publicznych placówek...
Wojciech Kowalski
14.06.2011
Samorząd terytorialny

ePUAP z wizją

Samorząd terytorialny
ePUAP nie ma być jedynie sposobem na załatwianie spraw w urzędach drogą elektroniczną. MSWiA...
Patryk Ciurak
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Wykładnia językowa przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów...
Anna Dudrewicz
14.06.2011
Samorząd terytorialny
MSWiA zaprosiło 250 samorządów o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej...
Anna Dudrewicz
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje piątą edycję konkursu Dobre praktyki EFS 2011,...
Anna Dudrewicz
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Trudno wskazać od czasu przywrócenia samorządu terytorialnego w 1990 r. drugi przypadek, w którym...
Ireneusz Krześnicki
14.06.2011
Samorząd terytorialny
W poniedziałek zarząd województwa lubuskiego otrzymał absolutorium podczas X sesji sejmiku, która...
Dobrowolska Małgorzata
13.06.2011
Czy podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
13.06.2011
Samorząd terytorialny
14 czerwca br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące postępowania z dokumentami przy zgłaszaniu...
Patryk Ciurak
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Jakie są zasady wpłaty planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowe zakłady budżetowe...
Dorota Skrzypska
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Sejm odrzucił w czwartkowym głosowaniu poprawkę Senatu do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy...
PAP
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 musi nastąpić w...
Patryk Ciurak
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Rządowym projektem ustawy o kontroli administracji rządowej, który zakłada poprawę efektywności tej...
PAP
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Zamieszczona w dniu 10 czerwca 2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości...
Ireneusz Krześnicki
13.06.2011
Samorząd terytorialny
Jeśli taryfy opłat za odprowadzanie ścieków ustalono w uchwale przyjmując jednostkę rozliczeniową,...
Annia Dudrewicz
13.06.2011
Samorząd terytorialny

Przedszkole na godziny

Samorząd terytorialny
Im dłużej dziecko będzie w przedszkolu, tym więcej zapłacą rodzice. Przedszkolanki skrupulatnie...
Wiesław Sąsiadowicz
11.06.2011
Samorząd terytorialny
Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski - wykluczony w lutym z łódzkiego PiS - założył, wraz z...
Kamil Szubański
10.06.2011
Widowisko świetlne, koncerty i konkursy - sobotnim piknikiem Rok do UEFA Euro 2012 Warszawa...
Paweł Rozwód
10.06.2011
Przeciw odkrywkowemu wydobywaniu złóż, głównie węgla, protestuje koalicja wójtów, burmistrzów,...
Główczewski Aleksander
10.06.2011
Czy można dokonać przeniesienia służbowego pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowiskach...
Michał Culepa
10.06.2011
Samorząd terytorialny
10.06.2011
Czy dopuszczalne jest wykonanie robót rozbiórkowych przez sąsiada, który podnosi kwestie zagrożenia...
Bogna Czajka-Marchlewicz
10.06.2011
Samorząd terytorialny
W dniu 9 czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości podpisał projekt rozporządzenia w sprawie sposobu...
Wojciech Kowalski
10.06.2011
Samorząd terytorialny

Plan awaryjny dla wójta

Samorząd terytorialny
W sytuacji, gdy wójt nie będzie mógł objąć urzędu, zastąpi go niezależna osoba wyznaczona przez...
Patryk Ciurak
10.06.2011
Samorząd terytorialny

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i...
Patryk Ciurak
10.06.2011
Samorząd terytorialny
Koszty amortyzacji nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu faktycznego stanu środków obrotowych...
Michał Malinowski
10.06.2011
Samorząd terytorialny
Nowa ustawa o działalności leczniczej, wchodząca w skład rządowego pakietu zdrowotnego, podpisana...
LEX
10.06.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski