Coraz więcej gmin uruchamia kolejne e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom składanie dokumentów przez Internet.

Już teraz mieszkańcy gmin mogą składać e-wnioski. Z czasem takich dokumentów będzie więcej, bo trwa rozbudowa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Dodatkowo nowy system ma ujednolicić zasady korzystania z e-urzędów przez samorządy. W przyszłości korzystając z e-urzędu, będzie można złożyć nie tylko wniosek o wystawienie zaświadczenia, ale również wymienić dowód osobisty. Wprowadzono także nowy słownik podmiotów publicznych, który do niezbędnego minimum ogranicza zakres danych wymaganych w procesie rejestracji lub aktualizacji. Słownik pomaga również dopasować rodzaj sprawy do urzędu, w którym można ją załatwić. Jednak prawdziwa rewolucja w korzystaniu z elektronicznej platformy dopiero przed urzędami i ich klientami. Do końca marca mają oni mieć zapewnioną możliwość korzystania z zaufanego profilu, czyli bezpiecznego i bezpłatnego podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: www.wnp.pl, stan z dnia 17 lutego 2011 r.