Samorządy, ale także NFZ, będą musiały do 15 mają przesyłać do resortu zdrowia roczne sprawozdania dotyczące działań podjętych na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększenie roli dziennych ośrodków leczenia pacjentów z chorobami psychicznymi i aktywizacja zawodowa takich osób to tylko niektóre zmiany, jakie ma przynieść wejście w życie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Od 17 lutego obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Celem programu jest również zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W programie założono również rozwój badań naukowych i tworzenie systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 17 lutego 2011 r.