Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 marca 2011 r....
11.03.2011
Kto jest upoważniony do podpisania formularzy za II płrocze 2010 r. przekazywanych odpowiednim...
Alicja Brzezińska
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji oraz Studenckie Koło Naukowe...
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 marca 2011 r.
11.03.2011
Wśrd zapowiadanych przez MEN zmianach w ustawie o systemie oświaty przewidziano możliwość...
Anna Dudrewicz
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Jak rozwinąć pojęcie zasady kształtowania zabudowy wymienione w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawyo...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 11 marca 2011 r....
11.03.2011
Gazeta Prawna,11 marca 2011 r.
11.03.2011
Łączne wystąpienie przesłanki sklasyfikowania gruntu jako drogi (symbol dr) oraz stwierdzenie, że...
Anna Dudrewicz
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,11 marca 2011 r.
11.03.2011

Koniec obowiązku meldunkowego

Samorząd terytorialny
Już tylko niecałe trzy lata dzieli nas od całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego. Przez...
Wiesław Śniecikowski
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Zniesienie możliwości limitowania liczby udzielanych licencji taksówkowych przez rady gmin...
Wojciech Kowalski
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Taką interpretację ustawy o finansach publicznych przedstawiło Kolegium Regionalnej Izby...
Patryk Ciurak
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Łączne wystąpienie przesłanki sklasyfikowania gruntu jako drogi (symbol dr) oraz stwierdzenie, że...
11.03.2011
Samorząd terytorialny
Rozpoczyna się inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej. Dzięki aktualizowanym na bieżąco...
Patryk Ciurak
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,10 marca 2011 r.
10.03.2011

Nowe miasteczka

Samorząd terytorialny
MSWiA planuje stworzenie 16 nowych miasteczek ruchu drogowego. Są już zaplanowane środki na...
Patryk Ciurak
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy przysługuje urlop szkoleniowy dla pracownika samorządowego w wymiarze 21 dni?
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Po lipcowej nowelizacji Prawa budowlanego przewody (kable) wszelkiego rodzaju nie stanowią budowli,...
Michał Malinowski
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 10 marca 2011 r.
10.03.2011
Z treści delegacji zawartej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej wynika konieczność...
Anna Dudrewicz
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,10 marca 2011 r.
10.03.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 10 marca 2011 r....
10.03.2011
Z treści delegacji zawartej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej wynika konieczność...
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Publiczne gimnazjum zakupiło sztandar za kwotę ok. 5000 zł (były to wydatki bieżące).
Dorota Skrzypska
10.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 10 marca 2011 r.
10.03.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 9 marca 2011 r.
09.03.2011
Czy na dyrektorze biura obsługi szkł gminnych, zatrudniającego księgową do prowadzenia kasy...
09.03.2011
Samorząd terytorialny

Starosta przejmie pojazdy

Samorząd terytorialny
Rwnież starosta może zająć, oszacować i sprzedać ruchomość w trybie egzekucji administracyjnej....
Patryk Ciurak
09.03.2011
Samorząd terytorialny
Jeżeli stan faktyczny obszaru objętego planem nie daje podstaw do zamieszczenia w planie ustaleń...
Anna Dudrewicz
09.03.2011
Samorząd terytorialny