Zgodnie z komunikatem, Ministerstwo Finansów w dniu 11 lutego 2011 r. zawarło z firmą Sputnik Software Sp. z o. o. dwumiesięczną Umowę na świadczenie Usługi Konsultacyjnej w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego użytkowników dwóch systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@. Do 13 kwietnia 2011 r. użytkownicy systemów mogą, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, liczyć na porady i konsultacje w zakresie:
• instalacji i konfiguracji Systemów
• znanych problemów i dostępnych rozwiązań
• użytkowania systemów w zakresie funkcjonalności systemów – sprawozdania, plany finansowe, administracja, raporty (dla SJO BeSTi@ w zakresie podstawowym)

Pomoc dostępna będzie pod numerami telefonów:
• dla systemu BeSTi@ - 061 624 00 60,
• dla systemu SJO BeSTi@  032 720 11 96, 032 720 11 97,


Na podstawie: www.mf.gov.pl