Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Materią statutową jest określanie procedur nadawania wyrżnień osobom zasłużonym gminy.
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy do przedstawienia przez organ wykonawczy organowi stanowiącemu jednostki samorządu...
Krzysztof Lodziński
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Regulowanie w uchwale rady gminy kwestii dotyczących jakiejkolwiek relacji między jednostką...
Anna Dudrewicz
20.01.2011
Samorząd terytorialny

Aktywność sportowa i ekologia

Samorząd terytorialny
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, placwki oświatowo-dydaktyczne o profilu sportowym oraz kluby i...
Wojciech Kowalski
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej mogą starać się o udział w...
Patryk Ciurak
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ma charakter związany, to znaczy że wszystkie...
Wojciech Federczyk
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.
20.01.2011
Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez samorządową osobę prawną (100% kapitału...
Izabela Klisowska
20.01.2011
Samorząd terytorialny
Od 11 sierpnia 2008 r. przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
Anna Dudrewicz
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy można dokonać sprzedaży prawa własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, ktry jest...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
19.01.2011
Samorząd terytorialny

NIK raportuje

Samorząd terytorialny
Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli o stanie drg w największych polskich miastach oraz o ogrdkach...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy organizacja przez Urząd Miasta i Gminy koloni dla dzieci, w części pokrywanych przez rodzicw,...
Adam Bartosiewicz
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r....
19.01.2011
Od 11 sierpnia 2008 r. przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
W dniu 13 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał obwieszczenie w sprawie...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Zgodna z Konstytucją jest wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zakresie, w...
Wojciech Kowalski
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona w dniu 24 września 2010 r. ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Zmiany w prawie pociągają za sobą zmiany w programie badań statystycznych, rwnież w badaniach,...
Patryk Ciurak
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Do czyich kompetencji należy przeniesienie gniazd ptasich z terenu parku miejskiego do okolicznych...
Alicja Brzezińska
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Jak prawidłowo wynagradzać osobę pracującą na zastępstwo?
Agnieszka Sieńko
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwała rady gminy wprowadzająca w drodze przepisu porządkowego zakaz wytwarzania i wprowadzania do...
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 stycznia 2011 r....
18.01.2011