Komisja odmówi rejestracji listy kandydatów na radnych, jeżeli co najmniej 35% miejsc na niej nie będą zajmowały kobiety. Tak będzie od 2014 r.

3 marca 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zakłada ona, że na zgłaszanych do rejestracji listach kandydatów powinno się znaleźć co najmniej 35% kobiet i co najmniej 35% mężczyzn. Jeżeli zgłoszona do rejestracji lista nie będzie spełniała tego wymogu, komisja wezwie pełnomocnika komitetu wyborczego do usunięcia błędu w terminie trzech dni. Konsekwencją nieusunięcia wady będzie odmowa rejestracji listy kandydatów. Nowe zasady nie znajdą zastosowania do wyborów przedterminowych i uzupełniających organizowanych w trakcie kadencji 2010 – 2014.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 3 marca 2011 r.