Właściciele mieszkań i domów powinni otrzymać decyzje ustalające podatek od nieruchomości na 14 dni przed zapłatą I raty podatku, a więc do 1 marca.

Osoby fizyczne, które są właścicielami mieszkań i domów, nie mogą same wyliczyć podatku od nieruchomości za 2011 rok. Muszą czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych powstaje z dniem doręczenia decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości. Organ podatkowy powinien doręczyć decyzję określającą wysokość podatku na dany rok podatkowy co najmniej na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku (termin wypada 15 marca). Niedopełnienie przez podatnika obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach, według przewidzianego 14-dniowego terminu od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie takiego obowiązku (np. zakupu mieszkania), powoduje pociągnięcie go do odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 25 lutego 2011 r.