Cezary Chabel

Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień związanych z nieruchomościami oraz ustrojem samorządu terytorialnego.

Artykuły autora

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Samorząd terytorialny

Klarowne określenie, które osoby są uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, wpłynąć może na efektywne działanie całego systemu oraz wyeliminowanie ewentualnych wyłudzeń świadczenia...

17.02.2016

Zwrot bonifikaty a praktyka dochodzenia roszczeń

Samorząd terytorialny

Ustawodawca przewidział szereg wyjątków od zasady zwrotu kwoty bonifikaty na zakup nieruchomości od Skarbu Państwa, jednak ich zastosowanie wciąż nastręcza wiele trudności praktycznych, zarówno po...

21.07.2014
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10