Zbyt krótki okres vacatio legis, którego dotrzymanie może być niemożliwe, wątpliwości interpretacyjne i ryzyko dalszych wzrostów opłat dla mieszkańców – to zdaniem eksperta główne problemy, które powinny być rozwiązane w aktach wykonawczych do znowelizowanej niedawno ustawy o odpadach.
Artur Modrzejewski
16.07.2019
Środowisko
Wydając decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, organy muszą wyważać interes społeczny i indywidualny. Fakt, że wniosek dotyczy zjazdu z drogi głównej, nie powinien przekreślać z góry korzystnego dla strony rozstrzygnięcia. Decyzja odmowna powinna być poprzedzona szczegółową analizą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
16.07.2019
Drogi Budownictwo
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są realizowane zgodnie z przepisami, ale z opóźnieniami w przygotowaniu i realizacji. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz kontrolowała unijny instrument polityki spójności, który wspiera zrównoważony wspólny rozwój obszarów dużych miast i otaczających je gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Urzędowe poświadczenie przedłożenia nie potwierdza doręczenia decyzji. Gorzowski sąd administracyjny wskazał, że dokument ten potwierdza wyłącznie wpłynięcie pisma na skrzynkę podawczą adresata będącego podmiotem publicznym.
Dorian Lesner
15.07.2019
Administracja publiczna

Po wypłaceniu pensji, szpitalom nie starcza na leki i media

Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Niektóre lecznice wydają już 100 proc. pieniędzy otrzymywanych z NFZ na wynagrodzenia. Na inne konieczne wydatki - leki, sprzęt, energię - zostaje niewiele lub nic. Zdarza się nawet, że środków z NFZ brakuje nawet na wypłatę pensji, więc placówki medyczne zaciągają kredyty.
Katarzyna Nowosielska
15.07.2019
Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pełna elektronizacja przetargów ma nastąpić od 1 stycznia 2021 roku. To nie jest zła wiadomość. Obecnie bowiem Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę informatyzacji zamówień publicznych. Jej wyniki będą mogli uwzględnić wykonawcy, zamawiający i platformy, na których w przyszłości mają być prowadzone przetargi.
Jolanta Ojczyk
15.07.2019
Zamówienia publiczne
Radna nie przestrzegała zasad współżycia społecznego, naruszała podstawowe obowiązki pracownicze oraz dopuszczała się wobec pracowników ośrodka zachowań, które nosiły znamiona mobbingu. WSA w Gliwicach uznał, że okoliczności te uzasadniały wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
Dorian Lesner
13.07.2019
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Brakuje klimatu dla rodziców zastępczych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Skoro rodzice zastępczy mają zapewniać bezpieczeństwo powierzonym im dzieciom, to sami powinni czuć się bezpieczni. Umowy o pracę są koniecznością i prędzej czy później ten problem musi być rozwiązany – mówi Prawo.pl Joanna Luberadzka-Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Sylwia Gortyńska
13.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Jeśli administracja rządowa zleca wykonanie swoich zadań samorządom, to powinna przekazać im takie środki finansowe, które pozwolą na ich wykonanie. Niestety, tak się nie dzieje, a samorządy są zmuszane do uruchamiania środków własnych. Dlatego kolejne pozywają Skarb Państwa o zwrot kwot, które dołożyły.
Sylwia Gortyńska
13.07.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów
Senat bez poprawek przyjął nowelizacja Prawa atomowego i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakłada ona wzmocnienie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce i dostosowanie go do unijnych przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
12.07.2019
Środowisko
Minister Środowiska nie określi kryteriów stwierdzenia, że odpady komunalne są zbierane selektywnie. W piątek Senat nie poparł poprawki Jadwigi Rotnickiej z PO do nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2019
Środowisko
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie dla samorządów w walce z porzucaniem śmieci i trujących odpadów. Gminy, które zastępczo wykonują decyzje o usunięciu odpadów z nielegalnego składowiska, nie mają na to środków.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2019
Środowisko
Przenoszenie urzędów centralnych z Warszawy i urzędów wojewódzkich ze stolic województw do mniejszych miast byłoby błędem – uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem eksperta decyzje pozostaną scentralizowane, bo dyskusja dotyczy jedynie zmiany lokalizacji urzędów centralnych, a nie przeniesienia ich kompetencji do samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2019
Administracja publiczna
Szykują się duże zmiany w elektronizacji zamówień publicznych. W postępowaniach elektronicznych poniżej progów unijnych ofertę będzie można opatrzyć nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale też bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem osobistym. To za sprawą nowego prawa zamówień publicznych, które ma być uchwalone w tej kadencji Sejmu.
Jolanta Ojczyk
12.07.2019
Zamówienia publiczne

WSA: Ustalenie parametrów poszczególnych anten to za mało

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Dla oceny czy inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest dokładne określenie parametrów zarówno poszczególnych anten, jak i całego przedsięwzięcia. Nie można bowiem wykluczyć, że nakładanie się wiązek emitowanego promieniowania spowoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielkości – orzekł WSA w Gliwicach.
Dorian Lesner
12.07.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Ustawa o dokumentach publicznych, która wchodzi w życie w piątek, ma zapewnić większe bezpieczeństwo przechowywania m.in. dowodów osobistych czy paszportów. Urzędy będą musiały zapewnić odpowiednie szafy czy pomieszczenia, a także rejestrować do nich dostęp. A to oznacza dodatkowe wydatki.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.07.2019
Administracja publiczna
Codziennie dostaję informacje o uczniach, którzy nadal nie wiedzą, czy polskie szkoły są w stanie zagwarantować im edukację na miarę ich potrzeb, ambicji i możliwości - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Apeluje do MEN o respektowanie prawa do nauki. Minister edukacji ripostuje, że rzecznik powinien sprawdzić, co tym prawem jest objęte.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Zarządzanie oświatą
Polska to nie tylko Warszawa - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski, ponownie zapewniając, że dla każdego ucznia znajdzie się miejsce w szkole średniej. Poparli go samorządowcy z: Chełma, Stalowej Woli i powiatu białostockiego, którzy podkreślali, że reforma nie jest obciążeniem dla ich budżetów - jest wręcz szansą na utrzymanie zagrożonych zamknięciem szkół.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną podwyżki na czas - zapowiada minister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że ustalił z ministrem finansów, że odpowiednie fundusze zostaną zapewnione w budżecie. A już niedługo pojawić ma się projekt rozporządzenia zwiększającego subwencję oświatową dla samorządów.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Samorządowcy chcą, żeby na bazie uwag mieszkańców powstało 21 postulatów, które zostaną przedstawione partiom politycznym. Samorządowe tezy mają być podstawą do przygotowania konkretnych projektów ustaw, które zostaną przekazane parlamentarzystom.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.07.2019
Samorząd terytorialny

Skargę na bezczynność organu można przesłać przez ePUAP

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Skargę na bezczynność organu można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej tego organu - odpowiada ekspert na pytanie Czytelnika. Pismo takie powinno jednak spełniać określone wymogi.
Kucharski Dominik
11.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządy nie zmieszczą więcej uczniów w liceach

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W wielu miastach nie ma już miejsc dla chętnych do szkół średnich. Samorządy twierdzą, że dobrze przygotowały się do zmian - przekształciły gimnazja, stworzyły nowe oddziały w istniejących szkołach. Jednak część budynków nie pomieści więcej uczniów. Wielu absolwentów tzw. podwójnego rocznika, nawet tych najlepszych, nie dostanie się w tym roku do wymarzonej szkoły.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W ciągu tygodnia złożono już ponad 1,74 milionów wniosków o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” w nowej rozszerzonej odsłonie. Część z nich została już rozpatrzona, dzięki szybkim działaniom samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Międzynarodowa federacja popiera protest pracowników socjalnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych - Region Europa zaapelowała do prezydenta RP, premiera oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej o zmiany w systemie pomocy społecznej oraz poprawę warunków pracy pracowników socjalnych i pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy
Ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez szwedzkie władze Denis Lisow - Rosjanin, który wraz z córkami uciekł ze Szwecji do Polski - nie zostanie przekazany władzom tego państwa. Tak zdecydował w środę Sąd Okręgowy W Warszawie. Zdaniem sądu szwedzki ENA narusza wolności oraz prawa człowieka i obywatela.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Prawo karne Prawo rodzinne Policja
Jeśli szpitale chcą utrzymać opłaty za energię na poziomie ubiegłego roku, na co pozwala ustawa prądowa i jej kolejne zmiany, powinny złożyć wymagane przez te przepisy oświadczenie w obsługujących je firmach energetycznych. Przypomina im o tym Ministerstwo Zdrowia i wskazuje, gdzie można znaleźć wzór takiego oświadczenia.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Finansowanie zdrowia
Jedną z konstytucyjnych zasad jest równość wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że przepis dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego był sprzeczny z tą zasadą. Dyskryminował bowiem niektórych opiekunów osób niepełnosprawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Aleksandra Partyk
10.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Zamawiający nie będą mogli wpisywać do umów kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem lub jej prawidłowym wykonanie. Za to będą musieli określić łączną maksymalną wysokość kar. Takie zmiany przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych.
Jolanta Ojczyk
10.07.2019
Zamówienia publiczne
Według Związku Miast Polskich roszczenia przedszkoli niepublicznych zagrażają stabilności finansów samorządów. Placówki chcą zwrotów dotacji sprzed lat, a w przypadku większych miast mogą to być miliony złotych. Z naszych rozmów wynika, że niektóre gminy mogły zaniżać dotacje. Wszystko przez luki w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Finanse samorządów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji oczekiwane jest przyspieszenie wydawania zgód wodnoprawnych, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie „milczącej zgody”.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.07.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski