Dotacja celowa może być udzielana po zawarciu umowy, ale przed zakończeniem realizacji zadania, nie...
Robert Horbaczewski
28.02.2018
Samorząd terytorialny
Chcemy sprawić, by głos obywateli był mocny. Uważamy, że fundamentalne sprawy dotyczące np. ochrony...
PAP
28.02.2018
Czy jednostka sektora finansów publicznych będzie zobowiązana do korzystania z platformy...
Bartłomiej Kardas
28.02.2018
Zamówienia publiczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uznał, że bon wspierający rodziny z dziećmi, który jeszcze...
PAP
27.02.2018
Samorząd terytorialny
W sobotę w Warszawie odbędzie się bezpłatny egzamin dla kandydatów na komisarzy wyborczych. Jak...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.02.2018
Samorząd terytorialny
Władze Łomży rozważają ogłoszenie ponownego przetargu na modernizację obiektu w centrum miasta,...
PAP
27.02.2018
Zamówienia publiczne
Od blisko dwóch lat tzw. ustawa dekomunizacyjna powoduje wiele wątpliwości prawnych, a dla...
Bartosz Starczewski
27.02.2018
Samorząd terytorialny
Do 31 marca rady gmin muszą podjąć uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu w budżecie środków...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.02.2018
Samorząd terytorialny
W ramach tegorocznej edycji programu Senior+ utworzonych zostanie 214 nowych placówek dla seniorów,...
Norbert Bonin
27.02.2018
Samorząd terytorialny
Udzielenie niepełnej informacji publicznej lub niezgodnej z wnioskiem oznacza pozostanie w...
Robert Horbaczewski
27.02.2018
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego ws. wygaśnięcia mandatu...
PAP
27.02.2018
Samorząd terytorialny
W dziewięciu na dziesięć gmin w Polsce są realizowane projekty unijne o łącznej wartości niemal 46...
PAP
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Czy rozstrzygnięcia wojewody mają być traktowane z mocą ex tunc (z mocą wsteczną) czy ex nunc...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Administracja nie może obyć się bez kontroli podkreśliła dr Anna Gołębiowska z Zakładu Prawa i...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Wiele wskazuje na to, że polskie samorządy jeszcze nie są przygotowane na wdrożenie zapisów...
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Wiele wskazuje na to, że polskie samorządy jeszcze nie są przygotowane na wdrożenie zapisów...
Inny
26.02.2018
Zamówienia publiczne
Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od osób chętnych...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie ma kompetencji do określenia w uchwale postanowień, co do treści umowy w sprawie...
Robert Horbaczewski
26.02.2018
Samorząd terytorialny
Zamawiający przekazują Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych...
Anna Stańczuk
26.02.2018
Zamówienia publiczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy skargę na zarządzenie wojewody, co ma związek z...
PAP
24.02.2018
Samorząd terytorialny
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące zatrzymanego w...
PAP
23.02.2018
Samorząd terytorialny
W ramach projektu Otwarte dane dostęp, standard, edukacja Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Kandydaci składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają działać....
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Za co odpowiada Komisarz wyborczy, jakie są zasady ustalania wyników głosowania i wyników wyborów...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Pojęcie szkolenie zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej odnosi się zarówno do nabywania...
Robert Horbaczewski
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Zarówno samorządy powiatowe, jak i urzędy pracy województwa łódzkiego dobrze realizowały zadania z...
Norbert Bonin
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Gmina może ponosić wydatki budżetu jedynie na zadania publiczne gminy określone w przepisach...
23.02.2018
Samorząd terytorialny
Wprawdzie nie został jeszcze wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, ale umowa powinna być...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Zamówienia publiczne
Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2018
Samorząd terytorialny
Przetargi na wykonanie dwóch dużych drogowych inwestycji unijnych stara się sfinalizować samorząd...
PAP
22.02.2018
Zamówienia publiczne