Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w przyjętym stanowisku wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego odpowiadają za lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jakość życia mieszkańców oraz prawidłową realizację zadań publicznych. Muszą zapewnić muszą dostawę energii elektrycznej i paliw dla całego sektora komunalnego, obejmującego między innymi: placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, w tym szpitale, jednostki pomocy społecznej, kultury i sportu itd. Koszty związane z zaopatrzeniem w media energetyczne stanowią istotny element w budżetach tych jednostek.

Czytaj także: Prąd drożeje, gminy szukają rozwiązań, także prawnych>>
 

Podwyżki cen to kolejny cios dla samorządów

Znaczący wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dotknie wszystkie samorządy, co oznaczać będzie wielkie obciążenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu począwszy od 2022 roku.

- Z rosnącym niepokojem obserwujemy efekty rozstrzygnięć postępowań przetargowych na zakup energii oraz gazu ziemnego w województwie śląskim. Przykładem, choć wcale nie skrajnym, jest tutaj wynik niedawno rozstrzygniętego przetargu ogłoszonego przez grupę zakupową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącego zakupu blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w ciągu dwóch lat, w którym najniższa oferta przekroczyła o ponad 100 mln zł prognozowaną cenę, co jednocześnie oznacza 66 proc. wzrost ceny w stosunku do aktualnie obowiązującej – mówi Piotr Kuczera, przewodniczący związku.

ŚZGiP wskazuje, że wszystkie samorządy mierzą się z sytuacją rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale również pozostałych nośników energii. To powoduje realne niebezpieczeństwo dla możliwości zaspakajania potrzeb społeczności lokalnych na dotychczasowym poziomie i stanowi zagrożenie dla działań na rzecz poprawy stanu środowiska, szczególnie w zakresie jakości powietrza. Obecna sytuacja na rynku paliw i energii spowoduje też pogorszenie jakości życia wszystkich obywateli, którzy dotknięci zostaną ubóstwem energetycznym oraz z powodów ekonomicznych pozbawieni będą dostępu do części dóbr cywilizacyjnych - czytamy w oświadczeniu.

 

Związek wnioskuje o pilne działania

Dlatego zgromadzenia ogólne ŚZGiP wnioskuje o podjęcie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych działań mających na celu równoważenie interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych, poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe dla sektora komunalnego. Wskazuje również, że sytuacja występująca na rynku paliw i energii dowodzi nieprzygotowania kraju do procesu transformacji energetycznej, szczególnie do sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

Śląski Związek Gmin i Powiatów reprezentuje 143 gmin i powiatów województwa śląskiego.