Samorządy buntują się przeciw obcinaniu im subwencji na zasiłki dla najuboższych. Uważają, że...
PAP
07.11.2011
15 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ma do rozdysponowania...
PAP
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy...
Patryk Ciurak
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Klub Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza na jesienną Biesiadę...
07.11.2011
Gmina może wskazać instalację odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do której będą przewożone odpady...
Patryk Ciurak
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Dokumenty elektroniczne zawierające akty podlegające ogłoszeniu sporządzane będą w formacie XML, a...
Anna Dudrewicz
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Umorzenie przez miasto wymagalnych należności ciążących na osobach fizycznych z tytułu zawartych...
Anna Dudrewicz
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z opinią ekspertów, większość zakładów budżetowych nigdy nie będzie w stanie spełnić zasady...
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Czy osiągnięcie przez pracownika samorządowego wieku emerytalnego, powoduje zawieszenie prawa do...
Cezary Chabel
07.11.2011
Samorząd terytorialny
Zanim prezydencki projekt zmian w samorządach trafi w grudniu do Sejmu, Bronisław Komorowski...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
06.11.2011
Samorząd terytorialny
Prawie 50 mln zł wynosi łączna wartość inwestycji, które zostaną przeprowadzone w wiejskich gminach...
Joanna Wojciechowska
06.11.2011
Samorząd terytorialny
Do 2013 r. w ponad 250 miejscowościach w Pomorskiem, w tym w najmniej rozwiniętych gminach,...
PAP
04.11.2011
Czy można odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, gdy z operatu wodnoprawnego...
Lucyna Osuch - Chacińska
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Nieruchomość zabudowana budynkiem stanowi własność osoby prywatnej, która aktualnie odbywa karę...
Magdalena Spiżewska
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Policjanci z Brzegu zatrzymali urzędnika starostwa powiatowego w tym mieście,podejrzanego o...
PAP
04.11.2011
Kosztem ok. 16 mln zł w powiecie bieruńsko-lędzińskim (Śląskie) powstanie biogazownia, wytwarzająca...
PAP
04.11.2011
Do przedszkola prowadzonego przez moją gminę uczęszcza z terenu sąsiedniej gminy 15 dzieci. Moja...
Agata Piszko
04.11.2011
Samorząd terytorialny
W MSWiA przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie...
Patryk Ciurak
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i...
Patryk Ciurak
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Większość samorządów nie radzi sobie z organizowaniem komunikacji autobusowej. W efekcie błędów i...
PAP
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Wyodrębnienie w salach lekcyjnych części edukacyjne i rekreacyjnej, wyposażenie sal w pomoce...
Anna Dudrewicz
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski planuje konsultacje z klubami parlamentarnymi planowanych zmian w...
Anna Dudrewicz
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Cel doprowadzenia do realizacji obowiązków wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych...
Alicja Brzezińska
04.11.2011
Samorząd terytorialny
Brak jest przepisu upoważniającego radę miejską do pobierania opłat manipulacyjnych od biletów...
Anna Dudrewicz
04.11.2011
Samorząd terytorialny
21 prestiżowych marek wejdzie w skład Konsorcjum Marki Poznań pionierskiego projektu marketingowego...
04.11.2011
Czy wybudowane przez gminę nowe słupy oświetleniowe można przekazać do energetyki, czy powinny być...
Edward Tomczyk
03.11.2011
Samorząd terytorialny
Szpital powiatowy im. dr. Chałubińskiego w Zakopanem będzie wykorzystywał energię słoneczną oraz...
PAP
03.11.2011
Gminy otrzymają ponad 23 mld zł., powiaty: 14,5 mld, województwa: 778 mln. MEN przygotowało projekt...
Patryk Ciurak
03.11.2011
Samorząd terytorialny
Do końca listopada mieszkańcy Białegostoku w wieku 30-40 lat mogą się bezpłatnie zbadać na...
Próchnicka Izabela
03.11.2011
Zdaniem Pracodawców RP zbyt długi czas uzyskiwania pozwoleń budowlanych utrudniania rozwój krajowym...
Anna Dudrewicz
03.11.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski