Na stronie CPI dostępna jest prezentacja w formacie PDF przybliżająca ideę funkcjonowania ePUAP, schematy działania oraz funkcjonalności systemu. W prezentacji omówiono również proces zakładania konta w Profilu Zaufanym i możliwość jego wykorzystania przy załatwianiu spraw obywatelskich.

CPI było inicjatorem spotkania informacyjnego dla projektodawców wdrażających lub modernizujących usługi na ePUAP. W czasie spotkania uczestnicy dowiedzieli się o tym jak korzystać z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów i profilu zaufanego. Omówiono również przykłady usług dostępnych obecnie na ePUAP oraz funkcjonalności dopiero przygotowywanych.

Na podstawie: www.cpi.mswia.gov.pl

 Pisaliśmy o tym również:
Jak uporać się z ePUAP?